Geplaatst op:6 december 2019

Arbeidsrecht: welke wetten en regels worden in 2020 belangrijk?

Zo aan het einde van het jaar kijken we graag even vooruit naar wat er komen gaat. Wat brengt 2020? In het arbeidsrecht en ambtenarenrecht wordt het een belangrijk jaar, want er komt ingrijpende nieuwe wetgeving aan. Ook een aantal kleine regelingen zal in 2020 veranderen. Schravenmade Advocaten zet graag voor u op een rij met welke regels u het komend jaar rekening moet houden. 

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

We informeerden u er al eerder over, op 1 januari 2020 treedt de Wab in werking. Met deze wet hoopt het kabinet dat werkgevers meer vaste contracten gaan aanbieden en flexibel werk alleen daar wordt gebruikt waar de aard van het werk erom vraagt. Wat wijzigt er? 

1. De ketenregeling wordt verruimd.
Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers werknemers maximaal 3 tijdelijke contracten van in totaal 3 jaar aanbieden, zonder dat er een vast dienstverband ontstaat. Na een onderbreking van 6 maanden ontstaat er een nieuwe keten. Als er sprake is van tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden uitgevoerd kan deze periode in de cao worden verkort naar 3 maanden.
2. Er komen strengere regels voor oproepkrachten. Vanaf 1 januari 2020 moeten werkgevers oproepkrachten uiterlijk 4 dagen van tevoren laten weten wanneer zij moeten werken. Wordt deze oproep binnen 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden ingetrokken of gewijzigd? Dan behouden werknemers het recht op loon over de periode waarvoor zij in eerste instantie waren opgeroepen. Ook moeten werkgevers oproepkrachten straks in de 13e maand een aanbod doen voor een vast aantal uren, gebaseerd op het gemiddeld aantal uren in de voorgaande 12 maanden. Van deze regels mag in de cao worden afgeweken voor functies die door klimatologische omstandigheden slechts seizoensmatig kunnen worden verricht.
3. Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen vanaf 1 januari 2020 recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de opdrachtgever waar zij werken, met uitzondering van het pensioen.
4. Het ontslagrecht wordt versoepeld. Vanaf 1 januari 2020 wordt het mogelijk om afzonderlijke ontslaggronden te combineren. Daarmee wordt het voor werkgevers eenvoudiger om werknemers te ontslaan. Overigens moeten werkgevers er wel rekening mee houden dat de rechter een ontslagen werknemer een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding bovenop de reguliere transitievergoeding.
5. De transitievergoeding wordt versoberd. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de transitievergoeding voor iedere werknemer, in alle gevallen, een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Daarmee komt de hogere transitievergoeding voor oudere werknemers en werknemers met een lang dienstverband te vervallen. Daar staat tegenover dat werknemers vanaf 1 januari wel vanaf de eerste dag van het dienstverband recht hebben op transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.
6. De WW-premie voor tijdelijke werknemers gaat omhoog. Vanaf 1 januari 2020 gaat de WW-premie voor tijdelijk werk omhoog. Daarmee wordt het aantrekkelijker om werknemers een vast contract aan te bieden. Hierbij geldt een uitzondering voor jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken en voor arbeidsovereenkomsten in leerwerktrajecten. 

De Regeling compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 wordt de Regeling compensatie transitievergoeding van kracht. Door deze wet kunnen werkgevers bij het UWV de transitievergoeding terugvragen die zij hebben betaald aan werknemers die zijn ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze compensatie geldt met terugwerkende kracht voor ontslagen tot 1 juli 2015. Hiermee wil het kabinet de zogenaamde slapende dienstverbanden beëindigen. 

De Werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Werkkostenregeling (WKR) verruimd. Werkgevers krijgen tot 2.000 euro meer ruimte om hun werknemers onbelaste vergoedingen te geven. 

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

Vanaf 1 juli 2020 mogen partners na de komst van een baby maximaal 6 weken geboorteverlof opnemen. Daarvan wordt 1 week betaald door de werkgever, voor de andere 5 weken aanvullend geboorteverlof verzorgt het UWV een uitkering van 70% van het loon. 

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 gaat ook de Wnra in. Daarmee zullen straks de meeste (ruim 500.000) ambtenaren onder het reguliere arbeidsrecht vallen. 

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of heeft u andere vragen over het arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op, de specialisten arbeidsrecht van Schravenmade Advocaten beantwoorden ze graag. 


ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram