Geplaatst op:29 mei 2020

Corona update: verlenging van de NOW-regeling

Sinds april hebben ruim 100.000 ondernemingen een beroep gedaan op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze maatregel zou op 1 juni aflopen. Onlangs kondigde het kabinet het tweede deel van het steunpakket aan, waarin veel maatregelen worden verlengd. Ook de NOW wordt verlengd, met enkele wijzigingen. Schravenmade Advocaten vertelt u er meer over.

Wijzigingen verlengde NOW-regeling

Verwacht u de komende maanden minimaal 20% omzetverlies? Dan kunt u een beroep doen op de NOW-regeling en een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden juni, juli en augustus. Dit kan ook als u op dit moment nog geen gebruik maakt van de NOW-regeling. De tegemoetkoming blijft maximaal 90% van de loonsom. De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020.

Ten opzichte van de huidige regeling kent de verlengde NOW-regeling de volgende wijzigingen:

  1. Als u gebruik maakt van de verlengde NOW-regeling bent u verplicht om uw medewerkers te stimuleren om bij- en nascholing te gaan volgen. U moet daarover bij de aanvraag van de regeling een verklaring afleggen. Om u te helpen deze verplichting na te komen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het programma NL leert door. Daar kunnen uw medewerkers vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.
  2. Bij de verlenging van de NOW-regeling staat, net als bij de huidige regeling, het behoud van zoveel mogelijk banen voorop. In de huidige NOW-regeling staat er daarom op ontslag om bedrijfseconomische redenen nog een ‘ontslagboete’ van 150% van de tegemoetkoming: als u iemand om deze reden ontslaat moet u 150% van de ontvangen subsidie voor de betreffende medewerker terugbetalen. In de verlengde NOW-regeling is dit percentage teruggebracht tot 100%. Overigens blijft de normale wettelijke ontslagbescherming van kracht. Dat betekent onder meer dat u ook transitievergoeding verschuldigd blijft en, bij ontslag vanaf 20 medewerkers, met de vakbonden moet overleggen.
  3. In de huidige NOW-regeling ontvangt u bovenop de vergoeding van de loonsom nog een vast (forfaitaire) opslag van 30% van het sociale verzekeringsloon. In de verlengde regeling wordt dit percentage verhoogd naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  4. In de huidige NOW-regeling ontvangt u bovenop de vergoeding van de loonsom nog een vast (forfaitaire) opslag van 30% van het sociale verzekeringsloon. In de verlengde regeling wordt dit percentage verhoogd naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

Wijzigingen huidige NOW-regeling

Ook in de huidige NOW-regeling wordt er een wijziging doorgevoerd, om seizoensgebonden bedrijven tegemoet te komen. Zij visten in de huidige constructie namelijk achter het net. Daarom mag, als de loonsom in de maanden maart tot en met mei hoger is dan in de (oorspronkelijk als referentiemaanden genoemde) maanden januari tot en met maart, de maand maart 2020 ook als uitgangspunt worden genomen.

Vragen?

U kunt vanaf 6 juli bij het UWV terecht voor de aanvraag van de verlengde NOW-regeling. Heeft u hier vragen over? Of over een van de andere noodmaatregelen? Neem dan gerust contact op, de specialisten ondernemingsrecht van Schravenmade Advocaten staan voor u klaar!

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram