Geplaatst op:8 augustus 2018

Een betaaltermijn van meer dan 60 dagen is (vaak) wettelijk verboden

Grote ondernemingen hebben vaak lange betaaltermijnen, soms wel van meer dan 120 dagen. Ze zijn kleine ondernemers vaak een doorn in het oog. Of waren. Want sinds 1 juli 2017 zijn de mogelijkheden voor grote bedrijven om zulke lange betaaltermijnen af te dwingen voor nieuwe contracten ingeperkt. En sinds 1 juli 2018 moeten ook alle bestaande contracten zijn aangepast aan deze wetgeving.

Wettelijke betaaltermijnen

Sinds 1 juli 2017 zijn de wettelijke betalingstermijnen in Nederland ingeperkt. Tot die tijd hanteerden grote ondernemingen soms erg lange betaaltermijnen, van vaak wel 90 dagen, met uitschieters naar meer dan 120 dagen. Kleine ondernemers kwamen daardoor nog wel eens in financiële moeilijkheden en dat is natuurlijk onwenselijk.

In de wet staat nu dat bij een overeenkomst tussen een kleine of middelgrote onderneming en een grote debiteur een betaaltermijn van 60 dagen mag worden afgesproken.

Wat is een kleine of middelgrote schuldeiser?

Een schuldeiser is klein of middelgroot als hij in twee opeenvolgende jaren voldoet aan minimaal twee van de hiernavolgende drie vereisten:

  • De waarde van de activa bedraagt niet meer dan € 20.000.000,-.
  • De netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 40.000.000,-
  • Het gemiddelde aantal werknemers over het boekjaar is minder dan 250. U ziet: klein is hier nogal relatief. Zo zal het merendeel van het MKB een ‘kleine’ onderneming zijn in de zin van deze wet.

Wat is een grote debiteur?

Een debiteur is ‘groot’ als hij in twee opeenvolgende boekjaren aan minimaal twee van de hiernavolgende criteria voldoet:

  • De waarde van de activa bedraagt meer dan € 20.000.000,-.
  • De netto-omzet over het boekjaar bedraagt meer dan € 40.000.000,-
  • Het gemiddelde aantal werknemers over het boekjaar is meer dan 250.

U mag uiteraard een kortere betaaltermijn afspreken. Maar spreekt u, bijvoorbeeld onder druk van die grote klant toch een langere betaaltermijn af? Dan is die afspraak nietig en geldt automatisch een betalingstermijn van 30 dagen. Heeft u helemaal geen betaaltermijn afgesproken? Ook dan geldt automatisch de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

Allebei groot of allebei klein?

Bent u in de zin van de wet allebei groot of allebei klein? Dan mag u nog steeds een betaaltermijn van langer dan 60 dagen afspreken. Deze termijn mag alleen niet onredelijk lang uitpakken voor de schuldeiser.

Doet u zaken met de overheid?

Doet u zaken met een overheidsinstantie? Dan geldt in principe een uiterste betaaltermijn van 30 dagen. In bijzondere omstandigheden kan een langere termijn worden afgesproken, maar deze termijn mag nooit langer zijn dan 60 dagen.

Tot 1 juli 2018 overgangsrecht

Tot 1 juli 2018 was er overgangsrecht van toepassing. Dat hield in dat overeenkomsten die na 1 juli 2017 werden afgesloten in overeenstemming moesten zijn met de nieuwe wetgeving. Voor op 1 juli 2017 al bestaande overeenkomsten gold een overgangstermijn van één jaar. Vanaf 1 juli 2018 moeten alle contracten aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving.

Heeft u vóór 1 juli 2017 contracten afgesloten met grote debiteuren en daarin een betaaltermijn van meer dan 60 dagen opgenomen? En zijn deze contracten niet voor 1 juli 2018 aangepast? Dan zijn die afspraken op dit moment nietig en geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. In principe kunt u dus vanaf 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw debiteur aanspraak maken op de verschuldigde wettelijke handelsrente en incassokosten. Uiteraard is het beter voor de relatie met uw klant als u het contract alsnog laat aanpassen.

Vragen?

Heeft u vragen over uw betaaltermijnen of uw (lopende) contracten, met grote of met kleine ondernemingen? Of met de overheid? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten, wij staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

wettelijke betaaltermijn

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram