Geplaatst op:6 mei 2020

Faillissement aanvragen? Zo werkt het

Faillissement aanvragen? Zo werkt het

Als er geen crisis is worden er in Nederland ieder jaar ruim 3.000 faillissementen uitgesproken. Tijdens de economische crisis liep dat aantal sterk op, tot ruim 12.300 faillissementen alleen al in 2013. De verwachting is dat het aantal faillissementen als gevolg van de coronacrisis weer flink zal oplopen. Maar hoe vraagt u eigenlijk faillissement aan? Schravenmade Advocaten legt uit.

Faillissement aanvragen

Een faillissement kan worden aangevraagd op het moment dat een onderneming in de toestand verkeert dat zij is opgehouden te betalen. Daarvan is sprake op het moment dat de onderneming twee of meer schuldeisers heeft, waarbij in ieder geval één vordering opeisbaar moet zijn. Een faillissement kan worden aangevraagd door een of meer schuldeiser(s) of door de onderneming zelf.

Het faillissement van een ander aanvragen

Als de onderneming waar u zaken mee doet in de toestand verkeert dat zij is opgehouden te betalen (lees: zowel u als een andere schuldeiser heeft een vordering waarvan er minimaal één opeisbaar is), kunt u bij de rechtbank het faillissement aanvragen. U moet wel een redelijk belang hebben bij dit faillissement. Blijkt uit de feiten dat uw schuldenaar zekerheid heeft gesteld of de vordering alsnog binnen redelijk termijn kan worden voldaan? Dan zal de aanvraag hoogstwaarschijnlijk worden afgewezen.

Om het faillissement van uw schuldenaar aan te vragen moet u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. U moet zich hierbij laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Uw eigen faillissement aanvragen

Als uw onderneming in financieel zwaar weer verkeert, u niet meer aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen en u ook op korte termijn ook geen zicht hebt op structurele verbetering, kunt u zelf het faillissement van uw onderneming aanvragen. Bij een eigen faillissementsaanvraag maken we onderscheid tussen een eenmanszaak of vof en een bv of nv. Voor deze rechtsvormen gelden namelijk andere aandachtspunten.

Eenmanszaak of vof

Hebt u een eenmanszaak of vof en wilt u uw eigen faillissement aanvragen? Dan moet, als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, uw partner de aanvraag ook ondertekenen.

bv of nv

Bent u bestuurder van een rechtspersoon met aandeelhouders, zoals een bv of een nv? Dan mag u pas het faillissement aanvragen als u daarvoor goedkeuring heeft gekregen van de algemene vergadering van aandeelhouders.

U vraagt uw eigen faillissement aan door het formulier Eigen aangifte faillietverklaring in te dienen bij de rechtbank in de regio waar u woont of waar uw bedrijf statutair gevestigd is. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. Het verdient wel aanbeveling uw faillissementsaanvraag voor te bereiden met hulp van een insolventiespecialist, om zo te voorkomen dat u dingen doet waarvoor de curator u tijdens het faillissement persoonlijk aansprakelijk kan stellen. Zo moet u bijvoorbeeld oppassen met de betalingen die u verricht.

Faillissement aangevraagd, en dan?

Als de rechtbank uw faillissementsverzoek heeft ontvangen, wordt er op korte termijn een zitting gepland. Ook tijdens de coronacrisis gaan deze faillissementszittingen gewoon door. Als u als schuldeiser het faillissement van een schuldenaar hebt aangevraagd, wordt deze in de gelegenheid gesteld om (schriftelijk) verweer te voeren en opgeroepen voor de zitting.

Het onderzoek door de rechtbank is vrij beperkt. De rechter toetst alleen of er voldaan is aan de eisen. Is dat het geval? Dan wordt het faillissement uitgesproken en wordt er een curator aangesteld.

Surseance van betaling

Als uw onderneming in zwaar weer verkeert maar u inschat dat uw liquiditeitsproblemen tijdelijk zijn, kunt u ook een surseance van betaling overwegen. Tijdens een surseance, die maximaal anderhalf jaar duurt, moet u uw werknemers en belastingschulden doorbetalen, maar moeten gewone schuldeisers wachten. Zij kunnen tijdens de surseance dus geen incassomaatregelen treffen.

Gelet op de op dit moment versoepelde belastingregels en de NOW-maatregel kan een surseance tijdens de coronacrisis voor veel bedrijven een reële optie zijn.

U vraagt een surseance aan bij de rechtbank. De rechtbank benoemt dan op korte termijn een bewindvoerder, die samen met u en de rechtbank gaat onderzoeken of en hoe de onderneming kan worden voortgezet. Blijkt dit niet mogelijk? Dan wordt de surseance alsnog omgezet in een faillissement. Het salaris van de bewindvoerder moet overigens uit uw onderneming worden betaald.

Vragen?

Heeft u vragen over een surseance, uw mogelijke eigen faillissement of het faillissement van een ander? De specialisten van Schravenmade Advocaten hebben het antwoord. Neemt u gerust contact met ons op, wij staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram