Hoe voert u verweer tegen een faillissementsaanvraag?

Geplaatst op:12 juni 2020

In een vorig blog vertelden wij u hoe een faillissementsaanvraag in zijn werk gaat. Daar las u hoe en wanneer u het faillissement van een debiteur of uw eigen onderneming kunt aanvragen. In dit blog vertelt Schravenmade Advocaten hoe u verweer kunt voeren op het moment dat een van uw schuldeisers uw faillissement aanvraagt.

Faillissementsaanvraag

In het vorige blog vertelden wij u dat een schuldeiser uw faillissement kan aanvragen op het moment dat uw onderneming in de toestand verkeert dat ‘zij is opgehouden te betalen’. Daarvan is sprake op het moment dat de onderneming twee of meer schuldeisers heeft, waarbij in ieder geval één vordering opeisbaar is.

De schuldeiser moet dus, naast zijn eigen vordering, over een of meer zogenaamde steunvorderingen beschikken. Op de zitting doet de rechter geen diepgaand onderzoek naar het bestaan van de vorderingen. Als uw schuldeiser een factuur of een verklaring van de andere schuldeiser kan overleggen, is dat doorgaans al genoeg om uw faillissement uit te spreken. Tenzij u verweer voert.

Verweer tegen een faillissementsaanvraag

Als u verweer wilt voeren tegen een faillissementsaanvraag moet u kunnen aantonen dat uw onderneming niet in de toestand verkeert dat zij is opgehouden te betalen. Daarvoor heeft u verschillende mogelijkheden:

  • U kunt een of (bij meerdere steunvorderingen) meer vorderingen betalen en het betalingsbewijs overleggen. Is dit financieel gezien niet mogelijk? Dan kunt u ook proberen met de andere partij(en) tot een betalingsregeling te komen. Vaak wordt de faillissementsaanvraag dan alsnog ingetrokken.
  • Als u het met een of meer vorderingen niet eens bent, dan is de faillissementszitting het uiterste moment om deze vordering(en) te betwisten. U kunt om verschillende redenen een vordering betwisten. Wellicht bent u van mening dat er helemaal geen overeenkomst is en u daarom niet hoeft te betalen. Maar u kunt een vordering ook betwisten als de uitvoering van de overeenkomst door de andere partij niet naar wens is geweest, bijvoorbeeld omdat er te laat is geleverd, het product onbruikbaar was of de geleverde dienst van slechte kwaliteit was. Uiteraard moet u deze stelling wel kunnen onderbouwen met bewijs. Soms zal de rechtbank, ondanks uw betwisting, alsnog geneigd zijn om het faillissement uit te spreken. Dan kan het lonen om naast de betwisting ook financiële zekerheid te stellen voor de betwiste vordering.
  • Als u een tegenvordering heeft op een van de in de vorderingen genoemde partijen, kunt u ook een beroep op verrekening doen. U moet dan wel bewijs leveren van het bestaan van deze tegenvordering én de vorderingen daadwerkelijk verrekenen.

Hoger beroep en verzet

Spreekt de rechtbank ondanks uw verweer toch uw faillissement uit? Dan zijn er nog steeds mogelijkheden om een definitief faillissement te voorkomen:

  • Was u op de faillissementszitting aanwezig? Dan kunt u bij het Gerechtshof in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.
  • Was u niet aanwezig op de zitting? Dan kunt u in verzet bij de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken.

In beide gevallen zal er een nieuwe zitting worden gepland. Beide opties geven u dus ook (enige) tijd om aan te tonen dat uw onderneming niet langer in de toestand verkeert dat zij is opgehouden te betalen. Zo kunt u kijken of u iemand bereid kunt vinden u geld te lenen of in uw bedrijf te investeren, zodat u de vorderingen alsnog (gedeeltelijk) kunt voldoen.

In afwachting van de nieuwe zitting gaat de curator wel alvast aan het werk. De rechtbank of het hof zal de curator vragen een advies over over uw zaak uit te brengen. Het is dus van belang dat u volledige medewerking verleent aan de curator. Bovendien moet u er rekening met houden dat zijn of haar kosten moeten worden betaald.

Vragen?

Heeft u vragen over een faillissement, wellicht dat van uzelf of van een ander? Neem dan gerust contact op met de specialisten van Schravenmade Advocaten. Wij staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

ARBEIDSRECHT

Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram