Gaat alles veranderen voor payrolling?

Geplaatst op:7 februari 2017

Payroll-land is in rep en roer na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Wat is er nu anders en wat gaat u daarvan merken?
Uitzendovereenkomst
Bedrijfspensioenfonds StiPP voert al langer een strijd om bedrijven die detacheren verplicht onder hun werkingssfeer te laten vallen. StiPP richt zich daarbij niet enkel op de klassieke uitzendonderneming die op basis van 'piek en ziek' personeel ter beschikking stelt. Ook andere vormen van terbeschikkingstelling vallen volgens StiPP onder de werking van het bedrijfspensioenfonds. Denk aan langdurig detacheren van hoger opgeleid personeel, zoals een ICT-er.
Allocatiefunctie
De discussie spitst zich toe op de vraag of de detacheerder ook een zgn. 'allocatiefunctie' moet hebben. Daarmee wordt de klassieke vorm van uitzenden bedoeld op basis van de 'piek en ziek'-vraag. De Hoge Raad, 04.11.2016 (HR:2016:2356), heeft nu geoordeeld dat dit geen wettelijke vereiste is. Dit betekent dat ook andere driehoeksverhoudingen, waarin een arbeidskracht ter beschikking wordt gesteld (zoals payrolling), als een uitzendovereenkomst kunnen worden aangemerkt.
De deur staat open ...
StiPP mag dan wel met deze uitspraak meer bedrijven onder het bedrijfspensioenfonds kunnen scharen, maar het heeft ook een niet-bedoeld effect. Met deze uitspraak is namelijk voor allerlei overeenkomsten van terbeschikkingstelling de deur opengezet naar het toepassen van een uitzendbeding en de uitzend-cao. Een payroller kan dus onder meer gebruikmaken van:

  • de ruimere ketenbepaling (pas na vijf en een half jaar ontstaat een vast dienstverband);
  • de beëindiging van het contract met de arbeidskracht zodra de
    opdrachtgever afhaakt;
  • de beperkte loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.


Gevolgen voor u

Het feit dat payrollers ruimere (lees: goedkopere) mogelijkheden hebben gekregen om arbeidskrachten in te zetten, kan ook in uw voordeel werken. Indien u van een payroll- of detacheringsconstructie gebruik wilt maken, kunt u dit gebruiken om een lager tarief uit te onderhandelen. Ruimere marges voor de payroller, maar ook voor u!
 

Bron: Tips & Advies Personeel – Veertiendaagse adviesbrief voor het efficiënt werken met personeel

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram