Geplaatst op:7 februari 2017

Gaat alles veranderen voor payrolling?

Payroll-land is in rep en roer na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Wat is er nu anders en wat gaat u daarvan merken?
Uitzendovereenkomst
Bedrijfspensioenfonds StiPP voert al langer een strijd om bedrijven die detacheren verplicht onder hun werkingssfeer te laten vallen. StiPP richt zich daarbij niet enkel op de klassieke uitzendonderneming die op basis van 'piek en ziek' personeel ter beschikking stelt. Ook andere vormen van terbeschikkingstelling vallen volgens StiPP onder de werking van het bedrijfspensioenfonds. Denk aan langdurig detacheren van hoger opgeleid personeel, zoals een ICT-er.
Allocatiefunctie
De discussie spitst zich toe op de vraag of de detacheerder ook een zgn. 'allocatiefunctie' moet hebben. Daarmee wordt de klassieke vorm van uitzenden bedoeld op basis van de 'piek en ziek'-vraag. De Hoge Raad, 04.11.2016 (HR:2016:2356), heeft nu geoordeeld dat dit geen wettelijke vereiste is. Dit betekent dat ook andere driehoeksverhoudingen, waarin een arbeidskracht ter beschikking wordt gesteld (zoals payrolling), als een uitzendovereenkomst kunnen worden aangemerkt.
De deur staat open ...
StiPP mag dan wel met deze uitspraak meer bedrijven onder het bedrijfspensioenfonds kunnen scharen, maar het heeft ook een niet-bedoeld effect. Met deze uitspraak is namelijk voor allerlei overeenkomsten van terbeschikkingstelling de deur opengezet naar het toepassen van een uitzendbeding en de uitzend-cao. Een payroller kan dus onder meer gebruikmaken van:

  • de ruimere ketenbepaling (pas na vijf en een half jaar ontstaat een vast dienstverband);
  • de beëindiging van het contract met de arbeidskracht zodra de
    opdrachtgever afhaakt;
  • de beperkte loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.


Gevolgen voor u

Het feit dat payrollers ruimere (lees: goedkopere) mogelijkheden hebben gekregen om arbeidskrachten in te zetten, kan ook in uw voordeel werken. Indien u van een payroll- of detacheringsconstructie gebruik wilt maken, kunt u dit gebruiken om een lager tarief uit te onderhandelen. Ruimere marges voor de payroller, maar ook voor u!
 

Bron: Tips & Advies Personeel – Veertiendaagse adviesbrief voor het efficiënt werken met personeel

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram