Geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract

Geplaatst op:26 augustus 2018

Als de werknemer bij zijn werk met vertrouwelijke gegevens in aanraking komt, waarvan de werkgever niet wil dat die ter kennis komen van derden, kan het goed zijn om een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Een geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract kan betrekking hebben op gegevens en informatie waarvan de werknemer redelijkerwijs moet beseffen dat geheimhouding nodig is.
Daarnaast kan de werkgever ook geheimhouding van specifieke gegevens opleggen. De werknemer hoeft deze verplichting niet uitdrukkelijk te aanvaarden.

Waarde van geheimhoudingsbeding

De waarde van een geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract is vrij beperkt. Het is namelijk zeer moeilijk te controleren of te bewijzen of de geheimhoudingsverplichting wordt geschonden of niet. Aan de overtreding van een geheimhoudingsbeding kan een boete worden verbonden. Onduidelijk is nog of zo’n boetebeding moet voldoen aan de specifieke bepalingen in het arbeidsrecht. Overtreding van een arbeidsrechtelijk geheimhoudingsbeding is ook een strafbaar feit waarvan aangifte kan worden gedaan.

Toch komt het nog wel eens voor dat een werknemer wordt beticht van het schenden van het geheimhoudingsbeding.

Klokkenluiders

Soms overtreedt een werknemer een contractueel geheimhoudingsbeding omdat hij vindt dat hij een misstand aan de kaak moet stellen (klokkenluiden). De eisen om een beroep te doen op de arbeidsrechtelijke bescherming als klokkenluider zijn behoorlijk streng:

  • er moet sprake zijn van een ernstige misstand zoals bijvoorbeeld een schending van wet of beleid die gevaar oplevert voor volksgezondheid, veiligheid en/of milieu;
  • de misstand mag in beginsel geen betrekking hebben op een persoonlijk arbeidsconflict;
  • de misstand moet eerst intern worden gemeld, helpt dat niet, dan moet vervolgens liefst eerst de ondernemingsraad worden ingeschakeld;
  • lukt dat ook niet dan kan de werknemer extern gaan klokkenluiden maar wel op de minst schadelijke weg. Dat betekent dat bijvoorbeeld eerst de Inspectie SWZ zou moeten worden ingeschakeld of het Huis van Klokkenluiders wordt benaderd. De media moeten zoveel mogelijk buiten de deur worden gehouden.

Bron: pwnet.nl

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram