Geplaatst op:3 november 2020

Geregistreerd partnerschap: zo zit het juridisch!

‘Een geregistreerd partnerschap, is dat niet hetzelfde als trouwen, maar dan zonder de ceremonie?’ Deze vraag krijgen wij regelmatig. Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap lijken erg op elkaar, maar er zijn wel degelijk verschillen. In dit blog vertelt Schravenmade Advocaten u meer over het geregistreerd partnerschap. 

Wat is een geregistreerd partnerschap?

Een geregistreerd partnerschap is een wettelijk geregelde samenlevingsvorm, net als  het huwelijk. Het is geregeld vanaf artikel 1:80a van het Burgerlijk Wetboek (BW) en is bedoeld voor mensen die hun samenleving formeel willen vastleggen, maar niet  willen trouwen. 

De juridische gevolgen van een geregistreerd partnerschap zijn op veel punten hetzelfde als de gevolgen van een huwelijk. Zo hebben partners dezelfde rechten en plichten ten opzichte van elkaar als in een huwelijk. Zo hebben zij het recht om elkaars  achternaam aan te nemen en de plicht om elkaar te onderhouden. Komen er  kinderen? Dan heeft de vader automatisch het gezag. 

Maar het geregistreerd partnerschap verschilt ook op een aantal punten van het huwelijk. Zo is er bij een geregistreerd partnerschap inderdaad geen ‘ja-woord’ nodig.  Daarnaast wordt het geregistreerd partnerschap - in tegenstelling tot het huwelijk - niet overal ter wereld erkend, of gelden er andere regels. En als er geen minderjarige  kinderen zijn, kan het geregistreerd partnerschap buiten de rechter om worden beëindigd. Een huwelijk moet in alle gevallen door de rechter worden ontbonden. 

Aangaan van een geregistreerd partnerschap

Aan het aangaan van een geregistreerd partnerschap is een aantal formaliteiten verbonden. Zo moet u, net als bij een huwelijk, eerst in ondertrouw. Daarvoor moet u aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van u of uw partner. Niet eerder dan twee weken na deze aangifte kan de ambtenaar van de burgerlijke stand dan de akte opmaken, nadat u en uw partner hebben verklaard het  partnerschap aan te willen gaan. Daarbij is de aanwezigheid van minimaal 2 en  maximaal 4 meerderjarige getuigen verplicht. 

Gemeenschap van goederen? 

Bent u vóór 1 januari 2018 zonder voorwaarden als partners geregistreerd? Dan was dit in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden, zowel voor als tijdens het partnerschap ontstaan, van u samen zijn. 

Sinds 1 januari 2018 gaat u, als u geen partnerschapsvoorwaarden laat opmaken, een partnerschap aan in beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen de bezittingen en schulden die tijdens het partnerschap ontstaan van u samen zijn. Erfenissen en schenkingen vormen daarop een uitzondering. Deze blijven van ieder persoonlijk, tenzij anders aangegeven. 

Partnerschapsvoorwaarden

Als u liever zelf bepaalt wat u wel en niet samen deelt, kun u ook zogenaamde partnerschapsvoorwaarden laten opmaken. In deze voorwaarden legt u vast welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke van u persoonlijk blijven. U kunt ook kiezen voor een algehele gemeenschap van goederen.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk  

Een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk. Daarvoor moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken, die wordt opgenomen in het huwelijksgoederenregister. Daarmee eindigt het partnerschap. Andersom is overigens niet mogelijk: een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap. 

Beëindigen geregistreerd partnerschap 

Zoals aangegeven kan een geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen buiten de rechter om worden ontbonden. Daarvoor is wel vereist dat u het met elkaar eens bent of kunt worden over de afwikkeling. In dat geval kunt u terecht bij een notaris, advocaat of advocaat-mediator om de registratie van het partnerschap ongedaan te maken. De notaris of advocaat(-mediator) legt uw afspraken over de ontbinding vast in een convenant en zendt dit naar de burgerlijke stand. 

Zijn er wel minderjarige kinderen of is een van de partners het niet eens met de ontbinding? Dan verloopt de ontbinding hetzelfde als de ontbinding van een huwelijk: via de rechter. U kunt in dat geval ieder een eigen advocaat in de arm nemen, of proberen er met de hulp van een mediator uit te komen. In geval van minderjarige kinderen zal er ook een ouderschapsplan moeten worden opgesteld. Nadat de rechter de ontbinding heeft uitgesproken, ontvangt u een ontbindingsbeschikking, die moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Vragen?  
Heeft u hier vragen over? Of wilt u advies? Neem dan gerust contact op, de specialisten van Schravenmade Advocaten staan voor u klaar! 

ECHTSCHEIDING

Procederen wordt weer goedkoper

Zodra mensen nadenken over scheiden zijn er vaak veel meer vragen dan antwoorden. Wie blijft er in het huis? Bij wie gaan de kinderen wonen? Hoe gaan we alles financieel eerlijk verdelen? Allemaal belangrijke beslissingen voor uw toekomst, waarbij een advocaat van grote waarde kan zijn. Een zogenaamde echtscheidingsadvocaat kan u helpen deze en andere vragen te beantwoorden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram