Geplaatst op:19 augustus 2019

Inzet eigen personeel bij staking

Op 19 juli 2019 heeft de Hoge Raad aangegeven dat een werkgever (EasyJet) eigen personeel mag inzetten om de werkzaamheden van stakend personeel over te nemen, zelfs als de werknemers die worden ingezet betere arbeidsvoorwaarden hebben en buiten het conflict staan en daarbij geen belang hebben. De werkgever handelt dan niet onrechtmatig en niet in strijd met het onderkruipersverbod of in strijd met de eisen van goed werkgeverschap.

EasyJet heeft tijdens een staking van piloten uit Amsterdam, piloten uit andere landen ingezet op de vluchten die anders zouden komen te vervallen. De vraag is of dit in strijd is met het onderkruipersverbod.

Het onderkruipersverbod is vastgelegd in art. 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna: Waadi) en houdt een verbod in om arbeidskrachten ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden in een onderneming waar een staking wordt gehouden. De Hoge Raad begrijpt uit de parlementaire geschiedenis behorende bij de Waadi dat de wetgever met het onderkruipersverbod oog heeft gehad op het aantrekken en inzetten van externe uitzendkrachten en niet op het inzetten van vervangend eigen personeel. Deze beperkte uitleg van het onderkruipersverbod wordt volgens de Hoge Raad bevestigd door uitlatingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2010. Zo blijkt uit diens uitlatingen dat het onderkruipersverbod zich niet uitstrekt tot gevallen waarin binnen een concern arbeidskrachten van het ene concernonderdeel aan het andere ter beschikking worden gesteld, aldus de Hoge Raad.

Omdat het dus is toegestaan om eigen personeel in te zetten is er geen sprake van overtreding van het onderkruipersverbod. Een werkgever mag eigen personeel inzetten om de werkzaamheden van ander stakend personeel over te nemen.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten. Onze specialisten arbeidsrecht staan voor u klaar.

HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1245

CAO-RECHT

Het CAO-recht wordt steeds meer een apart specialisme binnen het arbeidsrecht. Het gaat bij dit rechtsgebied niet alleen om het onderhandelingsproces tussen werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties). In de praktijk doen zich regelmatig lastige juridische vraagstukken voor over de werkingssfeer van een CAO, de uitleg van specifieke CAO-bepalingen, de algemeen verbindendverklaring van een CAO, en uiteraard ook over de naleving van CAO's. Bij fusies en overnames speelt daarnaast vaak het probleem van samenloop van CAO's.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram