Geplaatst op:31 mei 2022

Is de leaseauto een arbeidsvoorwaarde?

Veel werknemers vinden het de moeite waard om in het gesprek over de arbeidsvoorwaarden te onderhandelen over een leaseauto en het privégebruik daarvan. Maar is een leaseauto eigenlijk wel een arbeidsvoorwaarde? En hoe zit het met de intrekkingsmogelijkheid van deze regeling?

Leaseauto als wezenlijk onderdeel van de arbeidsovereenkomst

Uit de rechtspraak blijkt dat de leaseauto wel degelijk als arbeidsvoorwaarde gezien moet worden. Zo sprak de rechtbank in Utrecht zich begin 2021 uit over deze kwestie. Een werknemer reed al ruim tien jaar in een leaseauto. Op een zeker moment wijzigde de werkgever het mobiliteitsbeleid van het bedrijf en kon de betreffende werknemer volgens de werkgever geen aanspraak meer maken op een leaseauto. In de arbeidsovereenkomst stond immers dat de werkgever de leaseregeling eenzijdig mocht wijzigen.

De werknemer was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Die oordeelde dat de leaseauto wel degelijk als een arbeidsvoorwaarde gezien moet worden, aangezien dit ook uit de gedragingen van de werkgever en de werknemer volgt. Voor de werknemer is de leaseauto een wezenlijk onderdeel geworden van de voordelen die uit de arbeidsovereenkomst voortkomen.

Financiële compensatie bij ziekte

Ook het Gerechtshof in Den Haag sprak zich uit over een vergelijkbare casus. Dit keer was het niet zozeer de vraag of de leaseauto als een arbeidsvoorwaarde moet worden aangemerkt, maar hoe hiermee om te gaan bij ziekte. In deze specifieke zaak stond de vraag centraal of de werknemer die na zes maanden ziekte zijn leaseauto moest inleveren, recht heeft op een financiële compensatie om het privégebruik van de auto te compenseren. Hierbij stond het Hof met name stil bij de vraag of het privégebruik van de leaseauto als loon zoals bedoeld in artikel 7:629 BW moet worden aangemerkt. Het Hof stelt zich op het standpunt dat uit de wetsgeschiedenis niet blijkt dat het privégebruik van een leaseauto valt onder het recht op loondoorbetaling bij ziekte. Een compensatie is dan ook niet aan de orde.

Leaseauto opnemen in arbeidsvoorwaarden

Uit de hierboven aangehaalde uitspraken blijkt wel hoe belangrijk het is om goed in de arbeidsvoorwaarden en het bijbehorende mobiliteitsplan vast te leggen welke aanspraken de werknemer kan maken op basis van de arbeidsovereenkomst en in welke situaties de werkgever kan besluiten tot eenzijdige inname.

Wilt u meer weten over een leaseauto met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden? De specialisten van Schravenmade Advocaten adviseren u graag.

CONTRACTENRECHT

CONTRACTENRECHT

Als twee partijen iets met elkaar afspreken is er sprake van een overeenkomst of contract. Particulieren en ondernemingen gaan doorlopend overeenkomsten met elkaar aan. Het contractenrecht is zodoende van toepassing op zowel particulieren als ondernemers.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram