Geplaatst op:6 juni 2018

Wanneer mag u een zieke werknemer een loonstop aanzeggen?

Is een van uw werknemers langdurig ziek? Dan moeten de werknemer en u zich zoveel mogelijk inspannen om re-integratie in de eigen of een andere passende functie mogelijk te maken. Maar wat kunt u als werkgever doen als uw werknemer niet meewerkt? Of passende arbeid weigert? Schravenmade Advocaten legt uit.

Risico's werkgever

Weigert uw zieke werknemer mee te werken aan de re-integratie? Dan kunt u als werkgever niet stil blijven zitten. Als uw werknemer na twee jaar ziekte een WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt het UWV namelijk of u voldoende aan de re-integratie hebt gedaan. Vindt het UWV van niet? Dan riskeert u een loonsanctie. Het UWV kan u daarbij verplichten om nog maximaal één jaar het loon van uw werknemer door te betalen. Ontslag is dan nog niet mogelijk.

Om uw werknemer te bewegen toch mee te werken aan de re-integratie geeft de wet u de mogelijkheid om de loonbetaling stop te zetten of op te schorten.

Loonstop en loonopschorting

De loonstop en loonopschorting zijn geregeld in artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Loonstop

U mag een werknemer een loonstop aanzeggen als uw werknemer:

  • de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt
  • bij de aanstelling zijn of haar gebrek heeft verzwegen of erover heeft gelogen
  • de genezing belemmert of vertraagt
  • zonder goede reden weigert passende arbeid te verrichten
  • zonder goede reden weigert mee te werken aan een voorschrift of maatregel die passende arbeid mogelijk maakt
  • zonder goede reden weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren of bijstellen van een plan van aanpak
  • zonder goede reden te laat is met het aanvragen van een WIA-uitkering

Bij een loonstop is uw werknemer het recht op loon definitief kwijt, tot het moment dat hij of zij weer aan de verplichtingen voldoet. Een loonstop is dus een echte sanctie.

Loonopschorting

U heeft ook de mogelijkheid om het loon op te schorten. Dat mag als uw werknemer zich niet houdt aan uw controlevoorschriften. Bijvoorbeeld als uw werknemer niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt of niet bereikbaar is. U kunt dan namelijk niet vaststellen of uw werknemer wel recht heeft op loon. De controlevoorschriften moeten wel redelijk zijn en op schrift zijn gesteld.

U heeft ook de mogelijkheid om het loon op te schorten. Dat mag als uw werknemer zich niet houdt aan uw controlevoorschriften. Bijvoorbeeld als uw werknemer niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt of niet bereikbaar is. U kunt dan namelijk niet vaststellen of uw werknemer wel recht heeft op loon. De controlevoorschriften moeten wel redelijk zijn en op schrift zijn gesteld.

Voorwaarden voor loonstop en loonopschorting

Voordat u een loonstop of loonopschorting oplegt moet u de werknemer eerst schriftelijk waarschuwen. In deze waarschuwing moet u duidelijk maken wat u wanneer van de werknemer verwacht en welke maatregel volgt als hij of zij daar niet aan voldoet.

Als werkgever moet u daarbij goed opletten welke maatregel u oplegt. U heeft daarbij niet altijd keuzevrijheid. Als u voor de verkeerde maatregel of de verkeerde formulering kiest kan dat nadelige financiële gevolgen hebben:

  • Legt u een loonstop op terwijl alleen een loonopschorting is toegestaan? Dan is de sanctie ongeldig en moet u het loon, eventueel vermeerderd met rente, een wettelijke verhoging en bijkomende kosten, nabetalen.
  • Wilt u een loonstop opleggen, maar noemt u het per ongeluk een opschorting? Dan geldt het als een opschorting. In de rechtspraak is bepaald dat van een werkgever mag worden verwacht dat hij zijn woorden zorgvuldig kiest, zeker als er een voor de werknemer zo ingrijpend middel wordt ingezet als een loonsanctie.

Conclusie

Als u het loon van uw zieke werknemer wilt opschorten of stopzetten is het belangrijk dat u de juiste maatregel oplegt en uw woorden zorgvuldig kiest. In de praktijk zien wij regelmatig dat de verkeerde maatregel wordt gekozen, of de voorwaarden niet helemaal goed worden nageleefd. Wilt u dus van tevoren advies over de maatregelen die u kunt nemen? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram