Geplaatst op:16 juni 2019

Zieke werknemer? Dit zijn de verplichtingen voor werkgevers

Is een van uw werknemers langdurig ziek? Dan moet u als werkgever zich zo veel mogelijk inspannen om re-integratie in de eigen of een andere passende functie mogelijk te maken. Daarbij heeft u veel verplichtingen. Voldoet u daar niet aan? Dan riskeert u een loonsanctie waarbij het UWV u kan verplichten om nog maximaal één jaar langer het loon door te betalen. Deze kosten vallen meestal niet onder uw verzuimverzekering. Schravenmade Advocaten vertelt u daarom graag wat uw verplichtingen zijn.

Verplichtingen werkgever bij een langdurig zieke werknemer

Als werkgever heeft u de volgende verplichtingen:

 • U bent verplicht om gedurende 2 jaar minimaal 70% van het loon van uw zieke werknemer door te betalen. Betaalt u 70% van het loon en komt het salaris daarmee uit onder het minimumloon? Dan bent u in het eerste ziektejaar verplicht om het minimumloon te betalen.
 • U bent verplicht een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen.
 • U moet een zieke werknemer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen aanmelden bij de arbodienst of bedrijfsarts.
 • De bedrijfsarts beoordeelt binnen 6 weken of er sprake is van (mogelijk) langdurig ziekteverzuim. Daarbij verstrekt hij u een probleemanalyse, waarin informatie is opgenomen over het verzuim, de omstandigheden die daarbij van belang zijn en de mogelijkheden tot re-integratie. Deze probleemanalyse moet u gebruiken om afspraken te maken met uw werknemer.
 • Tussen 6 en 8 weken na de ziekmelding moet u samen met de werknemer een uitgebreid en schriftelijk plan van aanpak opmaken. In dit plan van aanpak staan afspraken over de re-integratie. Deze afspraken maken onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst en zijn dus af te dwingen.
 • Als de werkplek of de werkzaamheden aangepast moet worden om uw werknemer te laten re-integreren, bent u daartoe verplicht.
 • U moet het plan van aanpak minimeel eens per 6 weken met de werknemer evalueren en daar verslag van opmaken. Als dat nodig is moet u het plan van aanpak wijzigen. Als u wilt weten of u op de goede weg bent kunt u een deskundigenoordeel vragen van het UWV over uw inspanningen.
 • U moet een re-integratiedossier bijhouden, waarin u alle gegevens over het verloop van het verzuim en de re-integratie bewaart. Denkt u daarbij aan e- mailcorrespondentie met uw werknemer, de probleemanalyse, het plan van aanpak en evaluatieverslagen.
 • Blijkt de werknemer langdurig ziek? Dan moet u hem uiterlijk in de 42e week aanmelden bij het UWV.
 • Rond week 52 van de ziekte moet u met de werknemer om tafel. Daarbij evalueert u het eerste ziektejaar en bespreekt u het beoogde resultaat en het traject voor het komende jaar. U moet daar een verslag van opmaken.
 • Blijkt re-integratie binnen uw eigen bedrijf niet mogelijk? Dan moet u passende arbeid vinden bij een andere werkgever.
 • In week 91 wordt de eindevaluatie opgemaakt. U moet dan kopieën van alle documenten uit het re-integratiedossier overleggen en een re-integratieverslag opstellen.
 • De werknemer kan vervolgens een WIA-aanvraag doen. Heeft u onvoldoende gedaan om re-integratie mogelijk te maken? Dan volgt mogelijk een loonsanctie en kan het UWV u verplichten om nog maximaal één jaar langer het loon door te betalen. U mag de werknemer dan nog niet ontslaan.

De zieke werknemer heeft ook verplichtingen

Net als de werkgever heeft de zieke werknemer ook verplichtingen. Hij moet namelijk meewerken aan de re-integratie. Dit houdt onder meer in dat hij moet meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak, passende arbeid moet accepteren, bereikbaar moet blijven en de bedrijfsarts op de hoogte moet houden.

Doet uw werknemer dat niet? Dan leest u in dit artikel wat u kunt doen. Let op: de in dit artikel besproken maatregelen zijn niet vrijblijvend. Het UWV verwacht een actieve opstelling van werkgevers, ook als werknemers niet meewerken, anders wacht er mogelijk alsnog een loonsanctie.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of heeft u te maken met een of meer langdurig zieke werknemers en wilt u deze dossiers door een advocaat laten beoordelen? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten. Onze specialisten arbeidsrecht staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram