Geplaatst op:21 mei 2019

Meerderheid Eerste Kamer achter WAB

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft zich in de Eerste Kamer verzekerd van een meerderheid voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Koolmees deed tijdens het debat in de Eerste Kamer over de wet een aantal toezeggingen. Geen enkele daarvan tast de kern van de wet aan.

Flexibele medewerkers worden onder de WAB beter beschermd, terwijl de wet tegelijkertijd beoogt dat werkgevers meer vaste contracten gaan aanbieden. Dat laatste wordt gestimuleerd door onder meer payrollconstructies duurder te maken.

Waterbedeffect

Kamerbreed leefde dinsdag 20 mei in de senaat de vrees voor een zogeheten waterbedeffect. Senatoren vreesden onder meer dat de WAB een toename van het inhuren van uitzendcontracten en ZZP’ers tot gevolg heeft. De PvdA sprak over het ontstaan van ‘schijnuitzendkrachten’.

Beleid tegen schijnzelfstandigheid

Coalitiepartij VVD diende een motie in die de regering verzoekt voor de zomer van 2019 met voorstellen voor flankerend beleid te komen. ZZP’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt moeten beter worden beschermd, schijnzelfstandigheid moet worden voorkomen, aldus de motie die ook regeringspartijen D66, CDA en Christen-Unie ondersteunden. Koolmees komt nu voor de zomer met een plan om een waterbedeffect onder ZZP’ers te voorkomen.

Verplichte pensioenregeling komt later

VVD-senator Van de Ven sprak zijn zorg uit dat payrollcontracten na invoering van de WAB worden ‘omgekat’ naar uitzendcontracten. De minister zei dat onwenselijk te vinden en dat te willen voorkomen. Ook gaat de verplichte pensioenregeling voor payrollers een jaar later in dan oorspronkelijk voorgesteld (op 1 januari 2021).Uit de internetconsultatie over het wetsvoorstel is gebleken dat er te weinig tijd is voor een goede invoering van deze pensioenvoorziening, aldus Koolmees.

Stemming

De senatoren van VVD, D66, CDA en Christen-Unie gaven aan hun fractie positief te adviseren over de WAB. Omdat ook de SGP en senator Duthler naar verwachting instemmen met de wet, tekent zich een meerderheid in de Eerste Kamer af. Dinsdag stemt de senaat over de wet, waarvan 1 januari 2020 de invoeringsdatum is.

Oppositiepartijen SP, PvdA, GroenLinks en 55-Plus hebben aangekondigd tegen de WAB te stemmen. Dat de Wet werk en zekerheid nog niet is geëvalueerd en de commissie-Borstlap in november met een advies komt over de toekomst van het arbeidsmarktstelsel, speelde daarbij een belangrijke rol.

 

Bron: pwnet.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram