Ontslaan wegens disfunctioneren

Geplaatst op:21 maart 2017

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de ontbindingsverzoeken wegens disfunctioneren wordt afgewezen. De reden dat het merendeel van de ontbindingsverzoeken op grond van disfunctioneren wordt afgewezen, is dat de rechter dit verzoek alleen maar mag toewijzen als aan een aantal vereisten is voldaan.

Wat is er nodig voor ontslag?

Dat moet beter ... Wendy, werknemer van huisdiervoerproducent, maakte regelmatig fouten bij het vervaardigen en mixen van het voer. Omdat waarschuwingen en begeleiding niet tot verbetering leidden, diende de werkgever een ontbindingsverzoek in wegens disfunctioneren. De kantonrechter gaat na of het verzoek aan de volgende vereisten voldoet:
1) De werkgever moet met concrete voorbeelden kunnen aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor zijn functie.
De werkgever dient concrete voorbeelden te kunnen geven waarmee het ontslag gerechtvaardigd wordt. Gemaakte fouten ten gevolge van slechte instructie en/of ondersteuning gelden hierbij niet als ‘geldig’.
2) Tijdig waarschuwen en/of begeleiden
De werknemer moet tijdig zijn geïnformeerd over zijn disfunctioneren en in de gelegenheid zijn gesteld zijn functioneren te verbeteren. In een verbeterplan moet worden vastgelegd op welke punten de werkgever een verbetering wenst en hoe de werknemer daarbij wordt begeleid. De afspraken moeten regelmatig worden geëvalueerd en eventueel worden bijgesteld. Het plan moet een redelijke termijn bevatten waarbinnen verbeteringen moeten zijn bewerkstelligd.
3) Voldoende scholing
De ongeschiktheid voor de functie mag niet het gevolg zijn van onvoldoende scholing of onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden. Ook mag het geen gevolg zijn van een ziekte of gebrek. Bij een voldoende dossieropbouw zal de kantonrechter kunnen concluderen dat de werkgever er voldoende aan heeft gedaan om de medewerker te verbeteren in zijn functioneren. Alleen dan zal de rechter het verzoek tot ontbinding kunnen uitspreken.

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram