Geplaatst op:21 maart 2017

Ontslaan wegens disfunctioneren

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de ontbindingsverzoeken wegens disfunctioneren wordt afgewezen. De reden dat het merendeel van de ontbindingsverzoeken op grond van disfunctioneren wordt afgewezen, is dat de rechter dit verzoek alleen maar mag toewijzen als aan een aantal vereisten is voldaan.

Wat is er nodig voor ontslag?

Dat moet beter ... Wendy, werknemer van huisdiervoerproducent, maakte regelmatig fouten bij het vervaardigen en mixen van het voer. Omdat waarschuwingen en begeleiding niet tot verbetering leidden, diende de werkgever een ontbindingsverzoek in wegens disfunctioneren. De kantonrechter gaat na of het verzoek aan de volgende vereisten voldoet:
1) De werkgever moet met concrete voorbeelden kunnen aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor zijn functie.
De werkgever dient concrete voorbeelden te kunnen geven waarmee het ontslag gerechtvaardigd wordt. Gemaakte fouten ten gevolge van slechte instructie en/of ondersteuning gelden hierbij niet als ‘geldig’.
2) Tijdig waarschuwen en/of begeleiden
De werknemer moet tijdig zijn geïnformeerd over zijn disfunctioneren en in de gelegenheid zijn gesteld zijn functioneren te verbeteren. In een verbeterplan moet worden vastgelegd op welke punten de werkgever een verbetering wenst en hoe de werknemer daarbij wordt begeleid. De afspraken moeten regelmatig worden geëvalueerd en eventueel worden bijgesteld. Het plan moet een redelijke termijn bevatten waarbinnen verbeteringen moeten zijn bewerkstelligd.
3) Voldoende scholing
De ongeschiktheid voor de functie mag niet het gevolg zijn van onvoldoende scholing of onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden. Ook mag het geen gevolg zijn van een ziekte of gebrek. Bij een voldoende dossieropbouw zal de kantonrechter kunnen concluderen dat de werkgever er voldoende aan heeft gedaan om de medewerker te verbeteren in zijn functioneren. Alleen dan zal de rechter het verzoek tot ontbinding kunnen uitspreken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram