Ontslag op staande voet

Geplaatst op:19 april 2016

Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst die onmiddellijk en per direct ingaat. Er is geen opzegtermijn en er is geen toestemming van het UWV Werkbedrijf vereist. De werkgever kan een ontslag op staande voet geven maar de werknemer kan zelf ook ontslag op staande voet nemen. In beide gevallen geldt dat er sprake moet zijn van een dringende reden voor ontslag.

Redenen voor ontslag op staande voet

Voor de werkgever;
Er is sprake van een dringende reden voor de werkgever als de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan bijvoorbeeld mishandeling van collega’s of de baas, stelen van collega’s of de werkgever, verduistering bedrog, dronkenschap op de werkvloer, pesten op het werk en het uiten van grove beledigingen. Er zijn nog meer voorbeelden te noemen. In artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek zijn een aantal voorbeelden opgenomen.
Voor de werknemer;
Een aantal voorbeelden van dringende redenen voor de werknemer zijn opgenomen in artikel 7:679 BW. Deze redenen zijn o.a. mishandeling of ernstige bedreiging door de werkgever van de werknemer of diens familieleden, het niet tijdig betalen van het loon door de werkgever, en wanneer de werkgever de werknemer verleidt of tracht te verleiden tot handelingen die in strijd zijn met de wetten of de goede zeden.
Behalve de in de wet genoemde voorbeelden kunnen zich nog andere dringende redenen voordoen.
Wilt u weten of een reden als dringende reden kan worden aangemerkt neem dan contact met ons op via 0346-554703.

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram