Geplaatst op:19 april 2016

Ontslag op staande voet

Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst die onmiddellijk en per direct ingaat. Er is geen opzegtermijn en er is geen toestemming van het UWV Werkbedrijf vereist. De werkgever kan een ontslag op staande voet geven maar de werknemer kan zelf ook ontslag op staande voet nemen. In beide gevallen geldt dat er sprake moet zijn van een dringende reden voor ontslag.

Redenen voor ontslag op staande voet

Voor de werkgever;
Er is sprake van een dringende reden voor de werkgever als de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan bijvoorbeeld mishandeling van collega’s of de baas, stelen van collega’s of de werkgever, verduistering bedrog, dronkenschap op de werkvloer, pesten op het werk en het uiten van grove beledigingen. Er zijn nog meer voorbeelden te noemen. In artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek zijn een aantal voorbeelden opgenomen.
Voor de werknemer;
Een aantal voorbeelden van dringende redenen voor de werknemer zijn opgenomen in artikel 7:679 BW. Deze redenen zijn o.a. mishandeling of ernstige bedreiging door de werkgever van de werknemer of diens familieleden, het niet tijdig betalen van het loon door de werkgever, en wanneer de werkgever de werknemer verleidt of tracht te verleiden tot handelingen die in strijd zijn met de wetten of de goede zeden.
Behalve de in de wet genoemde voorbeelden kunnen zich nog andere dringende redenen voordoen.
Wilt u weten of een reden als dringende reden kan worden aangemerkt neem dan contact met ons op via 0346-554703.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram