Geplaatst op:20 augustus 2019

Ontslag van 50+ na 1 januari 2020

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 werd het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De kantonrechtersformule werd vervangen door de transitievergoeding en dat was voor werkgevers zeer gunstig. Echter zal deze overgangsregeling vervallen per 1 januari 2020.

Veel vijftigplussers werden hierdoor behoorlijk benadeeld. Omdat vijftigplussers veel moeilijker een baan vinden is er voor de vijftigplusser een overgangsregeling in de wet opgenomen. Deze regeling houdt in dat vijftigplussers die minimaal 10 jaar in dienst zijn bij een onderneming met meer dan 25 werknemers een half maandsalaris per 6 maanden (een heel maandsalaris per jaar) opbouwen over de jaren die zij na hun vijftigste in dienst zijn geweest. Deze regeling is bij een ontslag tot 31 december 2019 nog steeds van kracht.

Op 1 januari 2020 (artikel 7:673a lid 5) vervalt deze overgangsregeling voor vijftigplussers. Dit betekent dat er een groot verschil is tussen de transitievergoeding van een vijftigplusser die 10 jaar in dienst is en vóór 31 december 2019 op initiatief van werkgever uit dienst zal treden, en diezelfde vijftigplusser die 10 jaar in dienst is als die na/op1 januari 2020 op initiatief van werkgever uit dienst zal treden. Het kan zelfs tienduizende euro's schelen. Hoe hoger het salaris van de werknemer hoe groter het verschil is.

Het verschil tussen 31-12-2019 en 1-1-2020 is maar een dag, maar kan dus groot verschil maken. Let hierop bij het maken van beslissingen! Staat er dus een ontslag of reorganisatie gepland rond het einde van het jaar, dan is het verstandig om eens goed te kijken of bovenstaande ook op uw werknemers van toepassing is.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten. Onze specialisten arbeidsrecht staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram