Geplaatst op:3 maart 2019

Compensatie transitievergoeding is nu wettelijk vastgelegd

De Regeling compensatie transitievergoeding is op 26 februari 2019 in de Staatscourant (Stcrt. 2019, 10547) gepubliceerd. Deze regeling is een uitwerking van de Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Praktisch betekent het dat werkgevers gecompenseerd worden voor de transitievergoeding die zij uitbetalen bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer na 104 weken. Het maakt daarbij niet uit of het ontslag heeft plaatsgevonden door middel van opzegging of een vaststellingsovereenkomst. De maximale compensatie is gelijk aan de hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 zal deze regeling – met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 – in werking treden, dit blijkt uit de overgangsbepaling.

Het doel van deze regeling is om de kosten van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en ontslag van de werknemer te beperken voor de werkgever. De wijziging is opgenomen in artikel 7:673e van het Burgerlijk Wetboek. In artikel 7:673e lid 5 BW is bepaald dat regels worden gesteld met betrekking tot de aanvraag en verstrekking van deze compensatie. Deze regels zijn neergelegd in de Regeling compensatie transitievergoeding.

In de regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. In de regeling staan ook de termijnen waarbinnen het UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt nog eens benoemd welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.

Vragen?

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten. Wij staan voor u klaar.

 

Auteur: Jojanneke Schravenmade-Baas

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram