Geplaatst op:13 december 2017

Ook over mondelinge overeenkomst moet werkgever loonheffing betalen

Een mondelinge overeenkomst is volgens Hof Den Bosch ook een arbeidsovereenkomst. De inspecteur heeft de uitbetaling terecht als loon aangemerkt waarover loonheffing verschuldigd was. 
Bij een handelskwekerij wordt een boekenonderzoek gedaan. Daar komt het volgende uit: 
Over 2003 zijn geen aangiften loonbelasting ingediend. In de administratie zijn geen loonbelastingverklaringen aangetroffen. Het totaal betaalde netto loon over 2003 bedroeg € 10.014,65 en is aan een persoon uitbetaald.  

Naheffingsaanslag en boetebeschikking

Naar aanleiding van het boekenonderzoek is aan de handelskwekerij een naheffingsaanslag opgelegd, berekend met toepassing van het anoniementarief, omdat de kwekerij, als inhoudingsplichtige, niet aan zijn administratieve verplichtingen heeft voldaan.  
De aanslag is als volgt berekend: 131,2% van € 10.014 is € 13.139. Tegelijkertijd is de boetebeschikking vastgesteld ten bedrage van € 3.284, oftewel 25% van € 13.139.  
Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de naheffingsaanslag en de boetebeschikking tijdig en terecht zijn opgelegd. 

Inhoudingsplichtige en dienstbetrekking  

De rechtbank overweegt het volgende: 
Onder de naam loonbelasting wordt van werknemers of hun inhoudingsplichtige belasting geheven over het belastbaar loon. Inhoudingsplichtige is degene tot wie een persoon in dienstbetrekking staat. Onder werknemer wordt onder meer verstaan een natuurlijk persoon die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat.
Een privaatrechtelijke dienstbetrekking is aanwezig als er tussen partijen een arbeidsovereenkomst op de voet van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek is gesloten. Er is sprake van een dergelijke overeenkomst indien er sprake is van een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer, de werknemer verplicht is tot het persoonlijk verrichten van arbeid gedurende een zekere tijd en de werkgever een verplichting tot het betalen van loon heeft. 
De bewijslast voor de stelling dat de persoon in kwestie in 2003 tot de kwekerij  in dienstbetrekking stond, rust op de inspecteur. Volgens de rechtbank is de inspecteur hierin geslaagd.  
Hieruit volgt dat de (mondelinge) overeenkomst tussen de kwekerij en de persoon als een overeenkomst van dienstbetrekking moet worden aangemerkt.  

Terechte naheffing en vergrijpboete

De uitbetaalde bedragen aan de man (werknemer) zijn dan ook volgens de rechtbank terecht als loon aangemerkt waarover belanghebbende (werkgever) loonbelasting en premie volksverzekeringen had moeten inhouden en afdragen. De naheffingsaanslag is terecht aan de werkgever opgelegd en tot het juiste bedrag berekend. 
Volgens het Hof is aannemelijk dat de werkgever werknemer in dienstverband heeft laten verrichten waarvoor de werkgever bewust loon heeft uitbetaald zonder daarbij loonheffing in te houden en af te dragen. Verder acht het hof aannemelijk dat de werkgever, zoals ook blijkt uit de jaaropgaaf, er mee bekend moest zijn dat uitbetaalde lonen in de loonheffing hadden moeten worden betrokken. Een boete van € 3.284 is in dit geval een passende en geboden sanctie voor het gepleegde vergrijp.
 
Bron: salarisnet.nl

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram