Opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Hoe zit het ook alweer?

Geplaatst op:15 december 2018

Als een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst sluiten regelen zij meestal ook dat de overeenkomst weer kan worden opgezegd. Maar hoe gaat dat opzeggen ook alweer in zijn werk? Mag elk contract worden opgezegd? Ook door de werknemer? En hoe zit het dan met de opzegtermijn? Schravenmade Advocaten vertelt u er graag meer over.

Opzeggen van een tijdelijk contract

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in principe niet worden opgezegd. Niet door de werkgever, maar ook niet door de werknemer. In drie gevallen wordt op deze regel een uitzondering gemaakt en kan een tijdelijke arbeidsovereenkomst wel tussentijds worden opgezegd:

  • Als er een zogenaamd tussentijds opzegbeding in de overeenkomst is opgenomen. Is het de werkgever die tussentijds wil opzeggen? Dan heeft hij hiervoor eerst toestemming van het UWV nodig. De werknemer heeft deze toestemming niet nodig. Ook geldt er voor beide partijen een opzegtermijn. Die termijn is in het beding opgenomen en is meestal een maand.
  • Tijdens de proeftijd.
  • Als er sprake is van ontslag op staande voet.

Als er wordt opgezegd in de proeftijd of er sprake is van ontslag op staande voet is er geen toestemming nodig en geldt er geen opzegtermijn. Is er geen sprake van een van deze uitzonderingen maar wil de werkgever het tijdelijke contract toch beëindigen, dan kan hij met de werknemer in gesprek gaan over beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Werknemers moeten zich hierbij goed laten adviseren, want zo’n beëindiging kan gevolgen hebben voor de ingangsdatum van de WW-uitkering. Naast deze optie kan de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen.

Verwarring opzeggen en aanzeggen

Bij tijdelijke contracten worden opzeggen en aanzeggen nog wel eens door elkaar gehaald, terwijl het twee verschillende zaken zijn. Aanzeggen wil zeggen dat de werkgever de werknemer bij een tijdelijk contract van zes maanden of meer, uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk moet laten weten of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Doet de werkgever dat niet? Dan eindigt, uitzonderingen daargelaten, de arbeidsovereenkomst wel op de einddatum, maar is de werkgever de werknemer nog maximaal één maandsalaris verschuldigd.

Opzeggen van een vaste arbeidsovereenkomst

Een vaste arbeidsovereenkomst kan altijd worden opgezegd, zowel door de werkgever als door de werknemer. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met een opzegtermijn, zodat de werkgever op zoek kan naar een vervanger en de werknemer op zoek kan naar een nieuwe baan.

Opzegtermijn bij een vast contract

Bij een vast contract heeft de werkgever geen opzegtermijn bij ontslag tijdens de proeftijd of ontslag op staande voet. De werknemer heeft alleen geen opzegtermijn als hij besluit tijdens de proeftijd op te zeggen.

Opzegtermijn werkgever

Als er in het contract niets is afgesproken, is de opzegtermijn van de werkgever afhankelijk van de duur van het dienstverband:

  • Is de werknemer korter dan 5 jaar in dienst? Dan geldt een opzegtermijn van één maand.
  • Is de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst? Dan geldt een opzegtermijn van 2 maanden.
  • Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst? Dan geldt een opzegtermijn van 3 maanden.
  • Is de werknemer 15 jaar of langer in dienst? Dan geldt een opzegtermijn van 4 maanden.

Opzegtermijn werknemer

Als er in het contract niets is afgesproken is de opzegtermijn voor de werknemer normaal gesproken een maand. In het contract kan worden afgesproken dat de opzegtermijn langer is. De wet geeft daarbij de volgende grenzen:

  • De opzegtermijn van een werknemer mag nooit langer zijn dan 6 maanden.
  • Bij een opzegtermijn van meer dan een maand moet de opzegtermijn voor de werkgever tweemaal zo lang zijn als die van de werknemer. Hiervan mag bij cao worden afgeweken.

Schriftelijk opzeggen

In alle gevallen moet de arbeidsovereenkomst schriftelijk worden opgezegd, meestal tegen het einde van de maand. Dit kan zowel per brief als per e-mail. Maar er zijn ook gevallen bekend waarbij de rechter een beëindiging via WhatsApp goedkeurde.

Vragen?

Hebt u vragen over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten, onze arbeidsrechtspecialisten beantwoorden ze graag.

ARBEIDSRECHT

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram