Geplaatst op:31 juli 2020

Stelende werknemer en ontslag op staande voet: update

Als u de afgelopen weken niet op vakantie was, heeft u ongetwijfeld meegekregen dat Action een van zijn medewerkers onterecht op staande voet heeft ontslagen. De man had zonder te betalen een plastic tasje van 3 eurocent meegenomen. Maar de winkelketen werd deze zomer nog een keer door de rechter teruggefloten bij een ontslag op staande voet. Schravenmade Advocaten praat u bij.

Ontslag op staande voet bij diefstal in de detailhandel

Bedrijven in onder meer de detailhandel lopen een verhoogd risico op diefstal door personeelsleden. Vandaar dat veel retailbedrijven, waaronder Action, een zogenaamd zerotolerancebeleid voeren. 

In een eerder blog gaven wij u tips over dergelijk beleid. Zo gaven we onder meer de tip dit beleid consequent te handhaven. Als u sommige diefstallen door de vingers ziet of gedoogt en tegen andere diefstallen plotseling streng optreedt, zal de rechter sneller geneigd zijn om het ontslag op staande voet terug te draaien. Uw werknemers weten dan namelijk niet waar zij aan toe zijn. 

Bij Action wordt het zerotolerancebeleid streng gehandhaafd. Maar misschien soms iets te streng? Deze zomer werd de winkelketen twee keer teruggefloten.

Personeelskorting misbruikt

De eerste zaak draaide om een medewerkster die op staande voet werd ontslagen omdat zij haar vader tegen de regels in een personeelskorting van in totaal € 1,69 had gegeven. Voordat zij dit deed had zij aan de bedrijfsleider gevraagd of dit mocht. De bedrijfsleider gaf aan het te druk te hebben, waarna een zeer ervaren medewerker de vader - met de pas van de bedrijfsleider - van de korting voorzag. 

Korte tijd later kwam deze transactie tijdens een onderzoek naar voren. Omdat personeelskorting niet aan derden mag worden gegeven werd de medewerkster op staande voet ontslagen. 

In de zaak die de medewerkster daarop startte, oordeelde de kantonrechter in Amsterdam dat deze medewerkster, die aangaf de regels over personeelskorting niet goed te begrijpen, uit de handelwijze van haar collega’s mocht opmaken dat zij toestemming had voor het geven van de personeelskorting. Het had de medewerkster ontbroken aan de intentie om te frauderen en zij was zich er niet van bewust geweest dat zij in strijd met de regels handelde. Volgens de rechter had in deze zaak een stevig gesprek ook kunnen volstaan. 

De rechter woog daarbij bovendien mee dat de ervaren medewerker niet was ontslagen, terwijl deze ook in strijd met de regels had gehandeld. Action moest de medewerkster daarom haar loon (tot het einde van de tijdelijke overeenkomst) doorbetalen, alsmede transitievergoeding en een wettelijke verhoging.

Plastic zakje

De tweede zaak draaide om de diefstal van het plastic tasje van 3 eurocent. De werknemer in kwestie had het tasje na werktijd gepakt om eerder bij Action gekochte regenponcho’s in mee te kunnen nemen. De kassa’s waren op dat moment al gesloten. Hierop werd de man op staande voet ontslagen. 

In de zaak die de werknemer daarop aanspande oordeelde de kantonrechter in Arnhem dat dit ontslag niet proportioneel was. Action had in deze zaak een minder vergaande (disciplinaire) maatregel moeten treffen. Want hoewel de man feitelijk in strijd handelde met het zerotolerancebeleid van Action, ging het volgens de kantonrechter te ver om dit vergrijp als diefstal te bestempelen. 

Daarnaast woog de rechter de persoonlijke omstandigheden van de man mee. De man werkte al 1,5 jaar naar tevredenheid bij Action, zijn contract was al twee keer verlengd. Vanwege zijn leeftijd (41 jaar) en de coronacrisis zou hij niet makkelijk elders weer een baan vinden. Bovendien had de man dankzij zijn baan bij Action zijn leven net weer een beetje op de rit. Hij zat namelijk in de schuldsanering en was door het ontslag weer verder in financiële problemen gekomen. 

Al met al moest Action de man een vergoeding van ruim 7.200 euro betalen.

Conclusie

In de detailhandel ontkomt u niet aan het voeren van een streng zerotolerancebeleid. In vrijwel alle gevallen zal een daarop gebaseerd ontslag op staande voet stand houden, mits het beleid duidelijk is, het personeel daarvan op de hoogte is en u het feit kunt bewijzen. 

Hoewel het zeker goed en duidelijk is om consequent op te treden, Is het verstandig om bij alle vergrijpen of afwijkende omstandigheden eerst juridisch advies in te winnen. De werknemer zal namelijk bijna altijd een rechtszaak starten. In sommige gevallen kunt u de zaak dan toch beter afdoen met een stevig gesprek of minder vergaande maatregel. Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan u immers duur komen te staan.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u advies over uw beleid? Of wilt u weten of u in een specifiek geval kunt overgaan tot ontslag op staande voet? Neem dan contact met ons op, onze specialisten arbeidsrecht staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram