Geplaatst op:3 juni 2019

Stelende werknemer op staande voet ontslaan? 4 tips

Stelen van de baas is in Nederland veruit de belangrijkste reden voor ontslag op staande voet. Soms gaat het daarbij om een flinke greep uit de kas of voorraadkast, maar veel vaker gaat het om zogenaamde bagateldelicten, zoals het stelen van een zak chips of een chocoladereep. Vermoedt u dat er ook in uw bedrijf wordt gestolen en wilt u daartegen optreden? Lees dan deze 4 tips van Schravenmade Advocaten.

Zero tolerance beleid

Werkgevers gaan vaak over tot ontslag op staande voet als er sprake is van diefstal door een werknemer. Logisch, want sommige branches, zoals de horeca en de detailhandel, hebben te maken met een sterk verhoogd risico op diefstal. Alle werknemers moeten er dan van doordrongen zijn dat diefstal niet wordt getolereerd, zelfs als het gaat om spullen met een geringe waarde.Van het ontslag op staande voet van een collega kan dan een preventieve werking uitgaan.

Als u echter wilt dat het ontslag op staande voet ook in de rechtbank stand houdt, is het wel van belang dat u vooraf een zero tolerance beleid op schrift heeft gesteld. En dat u dat beleid kenbaar heeft gemaakt aan uw werknemers. In de praktijk is dit voor rechters namelijk een doorslaggevende factor bij de vraag of het ontslag op staande voet terecht was. Als de werknemer op de hoogte was van de regels en de gevolgen van het overtreden van die regels, wist hij of zij immers dat het gedrag niet acceptabel was.

Daarnaast is het belangrijk dat u het beleid in alle gevallen handhaaft. Als u sommige diefstallen door de vingers ziet of gedoogt en tegen andere diefstallen plotseling streng optreedt, zal de rechter sneller geneigd zijn om het ontslag op staande voet terug te draaien. Uw werknemers weten dan namelijk niet waar zij aan toe zijn.

Bewijs

U moet er rekening mee houden dat de op staande voet ontslagen werknemer het ontslag zal aanvechten. Wie op staande voet is ontslagen is namelijk ‘verwijtbaar werkloos’ en kan geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Bovendien staat zo’n ontslag heel slecht op het cv. Er staat voor uw ex-werknemer dus nogal wat op het spel.

Daarom is het belangrijk dat u de diefstal kunt bewijzen. Kunt u dat niet en ontkent uw werknemer de diefstal? Dan zal de rechter het ontslag hoogstwaarschijnlijk terugdraaien. Voor het verzamelen van bewijs kunt u gebruik maken van getuigenverklaringen en - onder omstandigheden - (verborgen) camerabeelden.

Denk goed na over ontslag op staande voet

Als de diefstal bij u bekend is geworden, mag u niet te lang wachten met het ontslag op staande voet. Ontslag op staande voet moet ‘onverwijld’ worden gegeven en ‘onverwijld’ worden medegedeeld aan de werknemer. Maar zolang u het bewijs nog niet rond heeft is het beter om niet direct over te gaan tot ontslag op staande voet.

Als de rechter het ontslag later terugdraait omdat u de diefstal niet kunt bewijzen kan het u duur komen te staan vanwege het achterstallige loon dat u dan nog moet betalen.

Soms kan het daarom goed zijn om uw werknemer eerst een periode te schorsen, zodat u onderzoek kunt (laten) doen. Als u dit onderzoek snel laat doen en u na het bekend worden van de onderzoeksresultaten niet te lang wacht met het ontslag op staande voet kan dit alsnog als ‘onverwijld’ gelden.

U kunt als u niet zeker bent van uw zaak ook kiezen voor beëindiging met wederzijds goedvinden of een ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter. Dat laatste duurt iets langer, maar beide opties brengen minder risico’s met zich mee.

Kijk of u de schade kunt verhalen

Heeft u door de diefstal veel schade geleden? Of kosten moeten maken, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een recherchebureau? Dan heeft u de mogelijkheid om uw (ex-)werknemer voor deze schade aansprakelijk te stellen op grond van onrechtmatige daad of wanprestatie.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u advies over uw beleid? Of wilt u weten of u in een specifiek geval kunt overgaan tot ontslag op staande voet? Neem dan contact met ons op, onze specialisten arbeidsrecht staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram