Geplaatst op:13 juni 2018

Studiekostenbeding in een arbeidscontract

Wanneer direct bij aanvang van het dienstverband al wordt afgesproken dat de werknemer een opleiding mag of moet volgen, kan een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

Het studiekostenbeding in een arbeidscontract kan de werkgever een garantie geven om kosten die de werkgever maakt voor de studie van de werknemer, ook weer terug te vorderen wanneer de werknemer tijdens of vlak na zijn studie uit dienst treden. Uiteraard kunnen ook tijdens het dienstverband afspraken worden gemaakt over een studie en eventuele terugbetaling van studiekosten als de werknemer binnen een bepaalde termijn ontslag neemt. In een aantal cao’s zijn regelingen over opleiding en studie opgenomen.

Omschrijving studiekostenbeding

Een paar valkuilen zal de werkgever moeten vermijden bij een studiekostenbeding. Allereerst zal hij duidelijk moeten omschrijven wat er onder studiekosten wordt verstaan. Een duidelijke omschrijving daarvan kan discussie voorkomen. Het is daarbij voor de werkgever goed om te beseffen dat het loon dat is doorbetaald over opleidingsdagen ook onder studiekosten valt.

Terugbetalingsverplichting

Verder moet heel precies worden omschreven in welke gevallen een terugbetalingsverplichting bestaat. Er moet rekening worden gehouden met een einde van de arbeidsovereenkomst door de werknemer, een einde van de arbeidsovereenkomst door de werkgever of een einde van rechtswege, bijvoorbeeld bij het niet verlengen van een contract voor bepaalde tijd.

Verder is het verstandig twee situaties te onderscheiden:

  • de werknemer treedt uit dienst vóór afronding van de opleiding of heel kort daarna;
  • de werknemer blijft na afronding van de opleiding nog enige tijd in dienst.

Bij de eerste situatie is volgens de Hoge Raad volledige terugbetaling in de regel steeds mogelijk. In de tweede situatie moet een glijdende schaal worden ingebouwd. Er kan bovendien nog rekening worden gehouden met de mogelijke verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer, waardoor de opleiding niet wordt beëindigd. Komt dat door langdurige afwezigheid, of is het een kwestie van niet genoeg studeren? Dit is overigens geen vereiste en kan makkelijk tot discussies leiden, maar leidt wel tot een genuanceerde toepassing van het studiekostenbeding.

Studiekosten en transitievergoeding

In het kader van de transitievergoeding kunnen bepaalde kosten in mindering worden gebracht. Dit betreft kosten die gemaakt zijn;

  • in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en die gericht zijn geweest op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid en;
  • die een bredere inzetbaarheid van een werknemer bevorderen.

Gemaakte kosten

Welke kosten dit concreet (kunnen) zijn en aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om deze in mindering te kunnen brengen, is verder uitgewerkt in een ministeriële regeling van 23 april 2015. Uitgangspunt van de regeling is dat kosten die de werkgever heeft gemaakt om (een periode van) werkloosheid tegen te gaan of te verkorten, door bijvoorbeeld outplacement, of kosten om de kansen voor de werknemer op de arbeidsmarkt te vergroten, bijvoorbeeld via (om)scholing, op de vergoeding in mindering te brengen. Het is aan te bevelen om bij het maken van een studiekostenovereenkomst rekening te houden met de mogelijkheid om bepaalde kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding.

Let op: Een wezenlijke voorwaarde om bepaalde kosten in mindering te kunnen brengen op de transitievergoeding is dat de werknemer daar op voorhand mee heeft ingestemd. Niet in algemene zin, maar concreet ten aanzien van specifieke kosten die de werkgever op zich neemt.

Bron: pwnet.nl

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram