Geplaatst op:22 augustus 2017

Tekort aan personeel dreigt bij uitblijven loonsverhoging

In sommige sectoren dreigt er binnenkort een tekort aan personeel als werkgevers niet bereid zijn de lonen te verhogen, waarschuwt demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.
 
"De loonontwikkeling gaat langzaam, want het hoeft niet. Maar werkgevers moeten zich realiseren dat een loonsverhoging nu betekent dat je werknemers naar je sector kunt trekken. De komende jaren ontstaat er meer concurrentie op de arbeidsmarkt", zei Dijsselbloem vrijdag.
Woensdag had het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het over een "recordregen" van cijfers over de Nederlandse economie. De groei van 1,5 procent in het tweede kwartaal ten opzichte van de driemaandsperiode ervoor werd bestempeld als "uitzonderlijk hoog".
Alleen de loonsverhoging blijft achter, aldus het statistiekbureau. De stijging is met 1 tot 1,5 procent op jaarbasis matig.
Dat komt, aldus Dijsselbloem vrijdag, doordat er ondanks alle positieve cijfers nog geen sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. "Er zijn nog veel mensen die aan het werk willen of meer willen werken."
Die krapte is af te lezen wanneer je kijkt naar het aantal vacatures per werkloze. Op het dieptepunt van de crisis stond er tegenover iedere vacature zeven werklozen. Inmiddels is die verhouding gedaald tot iets boven de twee.
Het CBS krijgt dan ook van steeds meer bedrijven te horen dat zij moeite hebben met het vinden van personeel.
 

Miljoenennota

Hogere lonen zijn al langer een belangrijk thema. De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB) berekenden dat bedrijven financiële ruimte onbenut laten voor hogere salarissen.
Ook de politiek spoort de werkgevers hiertoe aan, maar zij wijzen op hun beurt naar de politiek en vragen om lastenverlichting die zij kunnen doorbereken naar werknemers. "Ik blijf terugwijzen", zegt Dijsselbloem daarop. "Het geld zit echt bij de bedrijven."
Hij verklapt alvast dat er in de Miljoenennota, het document waarin de kabinetsplannen worden toegelicht, zeer uitgebreid wordt ingegaan op de vraag waarom er nauwelijks sprake is van loonsverhoging.
 

Koopkracht

Dijsselbloem stond ook even stil bij de deze week gepubliceerde koopkrachtplaatjes. Hoewel de cijfers over de hele linie een beter beeld laten zien, zijn er nog redelijke verschillen tussen werkenden en niet-werkenden.
De economie groeit naar verwachtring dit jaar met 3,3 procent, maar consumenten hebben volgend jaar slechts 0 tot iets meer dan 1 procent meer te besteden.
"Dat is allemaal niet best", reageert Dijsselbloem. Hij kan nog niet zeggen of uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden die er niet tot nauwelijks op vooruit gaan er iets extra's bij krijgen. Dat is een politieke keuze waar de PvdA en de VVD elkaar in moeten vinden.
 

Zuur

Volgende week nemen de demissionaire ministers definitief een besluit over de begroting voor 2018, al wordt niet verwacht dat er grote beslissingen worden genomen vanwege de formatiegesprekken.
Wel noemt Dijsselbloem het "zuur" wanneer een deel van de bevolking op 0 procent koopkracht blijft staan, terwijl de economie fors groeit.

Bron: nu.nl

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram