Vergoeding van de transitievergoeding

Geplaatst op:18 juli 2018

Vergoeding van de transitievergoeding aan werkgever door het UWV en met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015

Vorig jaar schreven we al dat er een wetsvoorstel was ingediend, inhoudende dat bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte) de aan werknemer betaalde transitievergoeding door het UWV wordt vergoed aan werkgever. Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden (of bedrijfsbeëindiging) zou er geen transitievergoeding aan werknemer hoeven worden betaald indien dit in de cao was vastgelegd. Dit wetsvoorstel (kamerstuknr 34699) is op 23 maart 2017 ingediend en er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden.

Eind mei 2018 heeft de minister van SZW in een Nota n.a.v. het Verslag (nr 6) aangegeven dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de maatregelen m.b.t. de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden 1 januari 2020 zal zijn. De maatregel inzake compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zal niet eerder dan 1 april 2020 worden ingevoerd omdat het UWV meer tijd nodig heeft voor de uitvoering van deze maatregel.

Een werkgever dient binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding een aanvraag tot compensatie in te dienen bij het UWV. Een verzoek tot compensatie van een transitievergoeding die in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 is verstrekt, moet uiterlijk op 30 september 2020 worden ingediend bij het UWV.

Op 5 juli 2018 heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel als hamerstuk aangenomen. Op 10 juli 2018 nam de Eerste Kamer dit wetsvoorstel ook aan.

Wilt u weten of u ook in aanmerking komt voor vergoeding van betaalde transitievergoedingen aan uw werknemers? Dan kunt u contact opnemen met Jojanneke Schravenmade.

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram