Geplaatst op:18 juli 2018

Vergoeding van de transitievergoeding

Vergoeding van de transitievergoeding aan werkgever door het UWV en met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015

Vorig jaar schreven we al dat er een wetsvoorstel was ingediend, inhoudende dat bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte) de aan werknemer betaalde transitievergoeding door het UWV wordt vergoed aan werkgever. Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden (of bedrijfsbeëindiging) zou er geen transitievergoeding aan werknemer hoeven worden betaald indien dit in de cao was vastgelegd. Dit wetsvoorstel (kamerstuknr 34699) is op 23 maart 2017 ingediend en er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden.

Eind mei 2018 heeft de minister van SZW in een Nota n.a.v. het Verslag (nr 6) aangegeven dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de maatregelen m.b.t. de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden 1 januari 2020 zal zijn. De maatregel inzake compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zal niet eerder dan 1 april 2020 worden ingevoerd omdat het UWV meer tijd nodig heeft voor de uitvoering van deze maatregel.

Een werkgever dient binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding een aanvraag tot compensatie in te dienen bij het UWV. Een verzoek tot compensatie van een transitievergoeding die in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 is verstrekt, moet uiterlijk op 30 september 2020 worden ingediend bij het UWV.

Op 5 juli 2018 heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel als hamerstuk aangenomen. Op 10 juli 2018 nam de Eerste Kamer dit wetsvoorstel ook aan.

Wilt u weten of u ook in aanmerking komt voor vergoeding van betaalde transitievergoedingen aan uw werknemers? Dan kunt u contact opnemen met Jojanneke Schravenmade.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram