Geplaatst op:13 juli 2020

Voorstel tijdelijke betalingsuitstelwet 2020

Op 4 juni 2020 heeft de overheid het voorstel Tijdelijke betalingsuitstelwet 2020 voorgelegd aan de markt ter consultatie. Dit voorstel heeft als doel ondernemingen te beschermen, die door de overheidsmaatregelen maar beperkt tot niet hebben kunnen functioneren en hierdoor in betalingsproblemen komen. Zoals u in eerdere blogs, op onze website heeft kunnen lezen, kunnen schuldenaren meerdere acties ondernemen om hun schulden op uw onderneming te verhalen. Zo kunnen zij een faillissementsverzoek indienen bij de rechtbank of conservatoir beslag leggen.

Beschermen van ondernemers

Met dit Voorstel Tijdelijke betalingsuitstelwet wil de overheid ondernemingen beschermen tegen de ingrijpende maatregelen zoals conservatoir beslag of een faillissementsverzoek, en zo, u als ondernemer, behoeden voor vermijdbare faillissementen of verhaalsacties van schuldeisers. 

Schulden door beperkende maatregelen Covid-19

De schuldenaar, u als ondernemer, dient summierlijk aannemelijk te maken dat u verkeert in de toestand waarin u als gevolg van de beperkende maatregelen in verband met het Covid-19 virus, niet in staat bent om voort te gaan met het betalen van uw schulden. Deze betalingsonmacht moet het gevolg zijn van de maatregelen die door de overheid zijn genomen ter bestrijding van het coronavirus. Denk hierbij aan verplichte sluiting of verminderde capaciteit voor bezoekers, etc. 

Aanhouden van faillissementsverzoek

Door deze tijdelijke wet kan een onderneming, die geconfronteerd wordt met een faillissementsverzoek, aan de rechter verzoeken de behandeling van dit verzoek aan te houden. Aanhouding kan worden verzocht voor een termijn van maximaal twee maanden. Er is een mogelijkheid deze termijn, op verzoek van de schuldenaar, tweemaal te verlengen, met een duur van maximaal twee maanden. Een verzoek tot aanhouding zal alleen slagen als er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. De belangrijkste is dat de schuldeiser, door de aanhouding, niet wezenlijk en onredelijk in zijn belangen wordt geschaad. 

Een soortgelijke regeling geldt ook voor het conservatoir beslag en voor de executie van een zekerheidsrecht of beslag. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden. Wij kunnen voor u toetsen of u voldoet aan de voorwaarden.

Uw onderneming

Heeft u op dit moment al schuldeiser(s) die dreigen met faillissementsverzoek? Of u verwacht u op dit op korte termijn? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Schravenmade Advocaten om te onderzoeken of u in aanmerking komt!

Auteur: Joost Busstra - Jurist bij Schravenmade Advocaten

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram