Geplaatst op:6 mei 2020

Wanneer is een ondernemingsraad verplicht? (I)

Wanneer is een ondernemingsraad verplicht?

In een serie artikelen bespreekt Schravenmade Advocaten de ondernemingsraad (OR). Wanneer moet u een OR instellen? En wat zijn de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de OR? In dit eerste deel geven wij antwoord op de vragen wat een OR doet en wanneer een OR verplicht is.

De OR

Binnen een onderneming of organisatie is de OR het orgaan dat de belangen van het personeel vertegenwoordigt. De leden van de OR worden gekozen door het personeel. Hoe groter de onderneming, hoe meer leden de OR moet hebben (met een maximum van 25).

Minimaal twee keer per jaar overlegt de OR met de werkgever in de zogenaamde overlegvergadering over het ondernemingsbeleid, voorgenomen besluiten, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en andere belangen van het personeel.

De rechten en plichten van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De OR heeft verschillende rechten, zoals het adviesrecht, het instemmingsrecht, het recht om (op kosten van de onderneming) deskundigen te raadplegen en het recht om zelf initiatieven aan te dragen.

Individuele OR-leden hebben recht op een aantal faciliteiten om hun werk goed te kunnen doen. Zo mogen zij onder meer tijdens werktijd vergaderen, cursussen volgen en hun werk onderbreken om hun achterban (het personeel) te raadplegen.

Wanneer is een OR verplicht?

De vraag wanneer een OR verplicht is, hangt onder meer af van de omvang van de organisatie.

Bedrijven met 50 of meer medewerkers

Bedrijven en organisaties met 50 of meer medewerkers zijn verplicht een OR in te stellen. Hierbij tellen zowel full- als parttimers mee, net als oproepkrachten en uitzendkrachten die minimaal twee jaar in dienst zijn. Daarnaast kunnen ondernemingen op grond van de cao of een publiekrechtelijke regeling verplicht zijn een OR in te stellen.

Heeft u meerdere bedrijven? En hebben die bedrijven elk minimaal 50 werknemers? Dan moet u voor ieder bedrijf een OR instellen. Hebben de bedrijven elk minder dan 50 werknemers? Dan mag u volstaan met één gezamenlijke OR.

Heeft uw organisatie een OR ingesteld, maar zakt het aantal werknemers daarna onder de 50? Dan houdt de OR automatisch (van rechtswege) op te bestaan op het moment dat de lopende zittingsperiode eindigt. U mag er echter voor kiezen om de OR toch in stand te houden.

Bedrijven met 10 tot 50 werknemers

Voor bedrijven met 10 tot 50 werknemers is een OR meestal niet verplicht. Als u dat wilt mag u wel een OR instellen. Kiest u hier niet voor? Dan moet u, als de meerderheid van uw personeel daar om vraagt, een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. Heeft u een OR noch een PVT? Dan moet u het personeel minstens twee keer per jaar op personeelsvergaderingen inspraak en informatie geven over het ondernemingsbeleid.

Bedrijven met minder dan 10 werknemers

Telt uw organisatie minder dan 10 werknemers? Dan mag u op grond van de WOR een PVT instellen, maar dit is niet verplicht.

Vragen?

Heeft u vragen over medezeggenschap, de PVT of de OR? Neem dan gerust contact met ons op, onze specialisten medezeggenschapsrecht staan voor u klaar!

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram