Geplaatst op:3 december 2020

Weerstand en verzet bij start van een verbetertraject?

Uw werknemer functioneert al enige tijd niet naar wens. U gaat het gesprek aan met hem voor een verbetertraject. De werknemer verzet zich en weigert. Wat nu?

Waarom een verbetertraject?

U moet de werknemer een verbetertraject aanbieden als zijn functioneren te wensen overlaat en dit (mogelijk) voor u reden is om hem te ontslaan. Alvorens u tot een ontslag wegens disfunctioneren kunt overgaan, moet u eerst de werknemer een verbetertraject aangeboden hebben

Wat is een verbetertraject?

Een verbetertraject is een periode waarin de werknemer (met uw hulp) aan de hand van een verbeterplan gaat werken aan de verbetering van zijn functioneren en/of werkhouding.

Verbeterplan

Aan het begin van het verbetertraject stelt u in overleg met hem een verbeterplan op waarin u afspraken opneemt, denk aan:

  • de punten die de werknemer moet verbeteren;
  • wat het gewenste resultaat is (SMART geformuleerd; en
  • hoe dit bereikt kan worden.

Let op. Het is echter ook van belang om afspraken vast te leggen over:

  • tot wanneer de werknemer de tijd krijgt om het resultaat te behalen;
  • hoe vaak het traject (tussentijds) geëvalueerd wordt; en
  • wat de consequenties zijn als het resultaat niet gehaald wordt.

Niet eens met kritiek?

Wat als de werknemer het niet eens is met de kritiek op zijn functioneren? Als de werknemer zich niet in de kritiek kan vinden, is het verstandig dit te weerleggen en hem uit te leggen dat het van belang is dat zijn functioneren en/of werkhouding verbetert. Tip. Bevestig daarnaast dat het verbetertraject succesvoller is als de werknemer zelf ook zijn bijdrage levert en er proactief aan meewerkt.

Wat zijn de vervolgstappen?

Verzoek de werknemer om te bevestigen dat hij zijn medewerking verleent. Geeft hij deze bevestiging niet, geef dan aan dat u in dat geval het verbetertraject eenzijdig in gang zet. Zeg ook dat het onthouden van medewerking een reden kan zijn om via de kantonrechter ontslag te vragen. Hopelijk ziet de werknemer de ernst van de zaak in en werkt hij alsnog me aan het verbeterplan.

Weigering tijdens traject?

Wat als de werknemer tijdens het verbetertraject wederom weigert, ga dan van start met het verbeterplan en loop dit stap voor stap door. Tip. Mocht de werknemer toch op enig moment niet meewerken aan een onderdeel van het verbeterplan, zet hem dan op non-actief en dien zo snel mogelijk een ontslagverzoek in bij de kantonrechter.

Enkele aanvullende tips

Wen uzelf al vanaf het eerste gesprek met de werknemer aan om een gespreksverslag op te stellen die na afloop ter accordering aan de werknemer wordt voorgelegd. Dan is achteraf duidelijk wanneer de werknemer voor het eerst geconfronteerd is met de kritiek op het functioneren. Tip. Ook gedurende het verbetertraject is het verstandig om alles schriftelijk te bevestigen, zodat alles op papier staat. Tip. Schakel bij twijfel tijdelijk rechtshulp in.

Bron: tipsenadvies-personeel.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram