Geplaatst op:31 mei 2017

Werkgever leert niet van burn-out werknemer

Als een werknemer na een burn-out terugkeert op de werkplek, doen de meeste werkgevers niets om een nieuwe burn-out te voorkomen. Vaak wordt alleen naar de werknemer zelf gekeken, terwijl er meestal ook echt iets aan de werkzaamheden en omstandigheden moet veranderen, zegt hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Arnold Bakker.
Van de mensen die een burn-out hebben gehad, geeft 33 procent aan dat hun werkgever leerde van de situatie. 54 procent zegt niet overtuigd te zijn van mogelijk geleerde lessen.

De burn-out wordt vaak gezien als een incident

Volgens Bakker is dat gebrek aan vertrouwen verklaarbaar. ‘In veel gevallen verandert er namelijk ook maar weinig als mensen eenmaal weer gere-integreerd zijn. Het ontbreekt sommige leidinggevenden nog te veel aan zelfreflectie wanneer iemand uitvalt. Moeten wij onze manier van werken aanpassen? Die vraag stellen werkgevers maar zelden. De burn-out wordt vaak onterecht gezien als een incident.’
De werknemer krijgt ter behandeling van de burn-out een coach en gaat bijvoorbeeld op een cursus mindfulness. Hulp die gericht is op het beter omgaan met stress. Op de werkvloer zou ook iets aan stressreductie kunnen worden gedaan, door bijvoorbeeld meer hulpbronnen te bieden, zoals afwisseling in werkzaamheden of het geven van constructieve feedback. Of door mensen meer vrijheid te geven in de manier waarop ze hun werk invullen.
De leidinggevende speelt daarmee volgens Bakker een belangrijke rol in het omgaan met een burn-out.

Kans op terugval niet besproken

Bij 1 op de 3 werknemers die re-integreert is bij de werkgever niet of nauwelijks de mogelijkheid van een eventuele terugval besproken. Terwijl dit risico juist op de loer ligt als er niks verandert.’Dit ligt ook aan de afhankelijkheidspositie waarin werknemers vaak zitten. Men is bang dat de eigen positie op het spel komt te staan’, zegt Bakker.
Het is belangrijk dat medewerkers toch de stap zetten om het gesprek aan te gaan, stelt Bakker. ‘Maar leidinggevenden kunnen hen hier zeker in helpen. Zij moeten het gesprek wel faciliteren.’
In een recent door Zilveren Kruis geïnitieerd en door Kantar uitgevoerd onderzoek zijn de volgende cijfers boven tafel gekomen:

  • 65% zag er tegenop weer aan het werk te gaan
  • 61% is bang tegen dezelfde dingen aan te lopen
  • 53% had het idee dat de leidinggevende de terugkeer na een burn-out niet goed had voorbereid
  • 55% is bang voor een terugval na een burn-out
  • Bij 29% was de leidinggevende niet aanwezig bij de terugkeer
  • 56% geeft aan dat de leidinggevende zaken niet heeft aangepast om een nieuwe burn-out te voorkomen
  • 56% is na de burn-out geen andere werkzaamheden gaan doen (en is dit ook niet van plan)

Bron: OR informatie

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram