(Zieke) werknemers aan boord houden

Geplaatst op:31 mei 2017

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de werkgever verplicht de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen waarmee hij zijn functie op een goede manier kan blijven uitoefenen.
Een dergelijke verplichting geldt ook voor zieke werknemers die hun eigen werk niet meer (volledig) kunnen uitvoeren. Het artikel in kwestie, artikel 7:611a BW, is dus niet alleen van belang bij baanbehoud, maar ook bij baanwisseling.

Lichamelijk je werk niet meer aankunnen

Het komt geregeld voor dat werknemers hun functie niet meer kunnen uitoefenen doordat ze het lichamelijk niet meer aankunnen. Voorbeelden van stratenmakers die wegens rugklachten moeten stoppen met werken, of beeldschermwerkers die RSI krijgen, zijn er voldoende. Vaak ontbreekt het in die gevallen aan suggesties voor alternatieven, zoals ander of minder werk. Zieke medewerkers wisselen dan niet van functie, met mogelijk arbeidsongeschiktheid als gevolg. Dit leidt vaak weer tot arbeidsconflicten.

BW-artikel 7:611a
De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

Doorwerken na 65 jaar voor velen te zwaar

Werknemers die in zware beroepen werkzaam zijn, blijken de zestigjarige leeftijd nauwelijks op een gezonde manier te halen. Het zal niet alle werknemers lukken – en zeker niet die met een zwaar beroep – om door te werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Hierdoor bestaat de kans dat deze werknemers in de WIA belanden. Ook de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) meent dat doorwerken na 65 jaar voor velen te zwaar is.

Werkgever moet meer investeren in werknemer

Door de nieuwe regel in de wet (artikel 7:611a BW) moet de werkgever meer investeren om te zorgen dat de werknemer zijn functie goed kan (blijven) uitoefenen. Een werkgever hoeft daarbij niet enkel en alleen te kijken naar de huidige functie van de werknemer. Veel werknemers met fysiek zware werkzaamheden zullen die niet hun hele arbeidsleven blijven doen. Daarop moet een werkgever dus anticiperen. Hij kan dan bijvoorbeeld binnen zijn eigen organisatie op zoek gaan naar minder belastend werk voor deze werknemers.
Bron: arbo-online

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram