Ziekte-uitkering mag niet doorwerken in de WW

Geplaatst op:15 september 2017

Wie tijdens ziekte niet zijn volledige loon heeft gekregen, heeft toch recht op een volledige WW-uitkering. Zo blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
De uitspraak ziet op een werkneemster die geruime tijd ziek is geweest. In het tweede ziektejaar heeft zij gedurende een periode van zeven maanden niet het volledige loon ontvangen van haar werkgever. Zes maanden na haar herstel is zij werkloos geworden. Bij de vaststelling van het dagloon, dat bepalend is voor de hoogte van de WW-uitkering, is het lagere loon (70%) dat zij ontving tijdens haar ziekte meegerekend. Het dagloon van de werkneemster is dus lager vastgesteld dan als zij niet ziek zou zijn geweest.
Andere rekenwijze
Zieke werknemers zonder werkgever ontvangen ziekengeld op grond van de Ziektewet. UWV berekent het dagloon voor deze mensen op een andere manier, waardoor deze groep een hoger dagloon had dan werknemers met een werkgever. Sinds 1 januari 2017 is de regelgeving voor een grote groep zieke werknemers gewijzigd, maar nog niet voor werknemers die minder dan twee jaar ziek zijn geweest.
Bij de vaststelling van de hoogte van het dagloon moet UWV de dagloonregels toepassen zoals die sinds 1 januari 2017 luiden. Dit betekent dat — net als bij werknemers die ziekengeld op grond van de Ziektewet ontvangen — wordt gekeken naar het loon voordat zij ziek werden. Ook voor de werkneemster die dus niet 104 weken ziek is geweest en voor wie deze regeling feitelijk niet is bedoeld, moet bij de nieuwe regeling aansluiting worden gezocht.
Onvoldoende
Volgens de Centrale Raad van Beroep is bij de wijziging van de dagloonregels niet goed onderzocht wat de relevante feiten en belangen zijn van de zieke werknemers. Daardoor is van verkeerde veronderstellingen uitgegaan. Ook heeft men de financiële gevolgen van deze wijziging voor de (langdurig) zieke werknemers niet goed ingeschat. Deze gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Voor sommige werknemers kan het zelfs betekenen dat zij bijna de helft van het inkomen kwijtraken dat ze voor hun ziekte hadden.
Benieuwd of u voldoende WW heeft ontvangen?
Neem contact met ons op als u wilt weten of u voldoende WW heeft ontvangen. Indien dit niet het geval is, voorzien wij u van de juiste juridische informatie om dit op te lossen. Bel ons op 0346-55 47 03 of leg ons uw situatie voor via ons contactformulier.
 
 
 
 

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram