Geplaatst op:23 augustus 2018

Algemene voorwaarden: hier moet u aan denken

Algemene voorwaarden. Kleine lettertjes. Iedere grote onderneming heeft ze. Veel kleine ondernemingen ook. Iedere onderneming zou ze moeten hebben. Maar wat moet erin? En zijn er nog onderwerpen die u er niet in mag regelen? Schravenmade Advocaten vertelt u er graag meer over.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn algemene bepalingen die standaard van toepassing zijn op de contracten met uw klanten. U weet wel, die kleine lettertjes, die zo zelden worden gelezen. Maar zo belangrijk zijn.

Algemene voorwaarden gaan bijvoorbeeld over de betalingstermijn, de garantie of aansprakelijkheid. Omdat het standaard voorwaarden zijn hoeft u er niet bij elk contract opnieuw over te onderhandelen, maar kunnen ze bij de offerte of het contract worden gevoegd. Bepalingen die de kern van de geleverde prestatie uitmaken, zoals de prijs en de te leveren goederen of diensten, mogen geen deel uitmaken van de algemene voorwaarden.

Als u ondernemer bent, is het belangrijk dat u goede, duidelijke en up to date algemene voorwaarden hebt. Als u lid bent van een branche- of beroepsvereniging kunt u wellicht gebruik maken van de modelvoorwaarden van deze vereniging. In andere gevallen is het raadzaam om een specialist contractenrecht uw algemene voorwaarden op te laten stellen of te laten beoordelen.

Om een beroep te kunnen doen op uw algemene voorwaarden moet u ervoor zorgen ze op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard en door uw klant zijn geaccepteerd. Dat is het geval als uw klant er - voor of bij het sluiten van de overeenkomst - kennis van heeft kunnen nemen. Is dat niet het geval? Dan zijn uw algemene voorwaarden niet van toepassing en gelden de wettelijke bepalingen.

Welke bepalingen mogen niet ontbreken?

Het is belangrijk om algemene voorwaarden op te laten stellen die passen bij de branche, uw onderneming en uw werkwijze. In ieder geval moeten de volgende onderwerpen erin geregeld worden:

  • de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
  • de mogelijkheid tot afwijken van de algemene voorwaarden
  • de totstandkoming van de overeenkomst
  • het opzeggen of annuleren van de overeenkomst
  • de betalingstermijn, als u wilt afwijken van de wettelijke regeling
  • de gevolgen van het uitblijven van betaling
  • aansprakelijkheid
  • overmacht
  • het toepasselijke recht
  • de bevoegde instantie

Doet u zaken met consumenten? Denk dan aan de grijze en zwarte lijst.

U mag niet zomaar alles in uw algemene voorwaarden opnemen, zeker niet als uw klant een consument is. Zo mogen algemene voorwaarden niet onredelijk zijn. Is een bepaling wel onredelijk? Dan kan uw klant de bepaling vernietigen en kunt u er dus geen beroep op doen.

In de wet wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de zwarte lijst (art. 6:236 BW) en de grijze lijst (art. 6:237 BW). Op de zwarte lijst staan onredelijke voorwaarden, die altijd vernietigbaar zijn. Op de grijze lijst staan mogelijk onredelijke voorwaarden die vernietigbaar zijn, behalve als u kunt aantonen dat de betreffende bepaling in de gegeven situatie niet onredelijk is. Staat een onderwerp niet op de zwarte of grijze lijst? Dan kan de bepaling alsnog onredelijk zijn. Uw klant moet dat dan wel aantonen.

In principe gelden de zwarte en grijze lijst alleen voor contracten met consumenten, maar onder omstandigheden kunnen kleine ondernemers er ook een beroep op doen. Dit noemen we reflexwerking.

Moet u uw algemene voorwaarden periodiek laten controleren?

Wij adviseren ondernemers altijd om hun algemene voorwaarden periodiek te laten controleren. Wetten en regels kunnen ten slotte veranderen en de rechtspraak zit ook niet stil. Als u ervoor zorgt dat uw algemene voorwaarden up to date zijn kunt u er ook daadwerkelijk een beroep op blijven doen.

Vragen?

Heeft u vragen over uw algemene voorwaarden? Of wilt u ze door ons laten opstellen of controleren? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten, wij staan voor u klaar.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram