Geplaatst op:30 maart 2020

Corona update: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Corona update: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Op 17 maart jl. maakte het kabinet een groot pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers bekend. Een van die steunmaatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Op dit moment zijn het ministerie van SZW en het UWV bezig met de uitwerking van deze maatregel. Schravenmade Advocaten vertelt u er alvast meer over.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

In ons blog van 11 maart jl. schreven wij nog dat u, als u als werkgever getroffen wordt door de coronacrisis, in aanmerking kon komen voor werktijdverkorting. In onze update van 23 maart jl. las u dat dat inmiddels achterhaald was. De regeling werktijdverkorting (WTV-regeling) was eigenlijk niet geschikt voor de impact van deze coronacrisis. Het kabinet wilde bovendien meer werkgevers financieel tegemoet kunnen komen en dit ook sneller kunnen doen dan binnen de WTV-regeling mogelijk was, waarbij pas achteraf wordt gecompenseerd. Vandaar dat de WTV-regeling is ingetrokken en voor deze crisis de NOW-regeling in het leven is geroepen.

Hoewel de NOW-regeling nog uitgewerkt wordt, is er al wel veel bekend. Dit is hoe de NOW-regeling er in grote lijnen uitziet:

 • De NOW-regeling geldt ook voor werknemers voor wie u geen loondoorbetalingsplicht hebt, zoals werknemers met een flexibel contract of een oproepcontract. U kunt deze medewerkers tijdens de coronaperiode dus ook in dienst houden. De NOW-regeling geldt ook voor uitzendkrachten.
 • U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de NOW-regeling als u:
  • Vanaf 1 maart een omzetdaling van minimaal 20% heeft.
  • In de periode waarover u tegemoetkoming ontvangt geen ontslag aanvraagt op grond van bedrijfseconomische redenen.
  • Het loon van uw werknemers 100% doorbetaalt.
 • De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling:
  • Als 100% van de omzet wegvalt, heeft u recht op een tegemoetkoming van 90% van de loonsom.
  • Als 50% van de omzet wegvalt, heeft u recht op een tegemoetkoming van 45% van de loonsom.
  • Valt 25% van de omzet weg? Dan heeft u recht op een tegemoetkoming van 22,5% van de loonsom.

U ontvangt geen tegemoetkoming van 100%, omdat het kabinet werkgevers ook wil blijven stimuleren om creatief te zijn en andere inkomstenbronnen aan te boren.

 • De tegemoetkoming geldt voor een periode van 3 maanden, die onder voorwaarden eenmalig met nog eens 3 maanden verlengd kan worden.
 • Als u in aanmerking komt voor tegemoetkoming ontvangt u van het UWV een voorschot van de tegemoetkoming, ter hoogte van minimaal 80% van de te verwachten tegemoetkoming. De definitieve afrekening vindt achteraf plaats. Het kan zijn dat hierbij, gelet op de hoogte van de tegemoetkoming, een accountantsverklaring vereist is.
 • Alle reeds ingediende aanvragen voor werktijdverkorting worden afgehandeld op basis van de NOW. Daarvoor zal het UWV aanvullende informatie bij u opvragen. Had u al een toekenning voor werktijdverkorting gekregen? Dan blijft deze vergunning van kracht. Als u na afloop van deze vergunning een verlenging wilt, moet u wel gebruik maken van de NOW-regeling.
 • De tegemoetkoming op grond van de NOW-regeling gaat niet ten koste van WW- rechten van uw werknemers.
 • U kunt de NOW-aanvraag (straks) indienen bij het UWV.

Vragen?

Heeft u vragen over de NOW-regeling of een van de andere noodmaatregelen? Dreigt er een faillissement? Of heeft u vragen over uw contracten? Neem dan gerust contact op, de specialisten ondernemingsrecht van Schravenmade Advocaten staan voor u klaar!

ARBEIDSRECHT

Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram