Geplaatst op:16 oktober 2023

Uw werknemer op staande voet ontslaan? Wat u moet weten

Het besluit om een werknemer op staande voet te ontslaan is de meest verstrekkende beslissing die een werkgever kan nemen. Het is een riskante en complexe stap. Als werkgever is het essentieel om te begrijpen wat uw rechten en verantwoordelijkheden zijn in deze situatie. Wij willen u graag begeleiden bij het proces van het ontslaan van een werknemer op staande voet

1. Wees zeker van uw zaak

Voordat u overgaat tot ontslag op staande voet, is het van het grootste belang om zeker te zijn van uw zaak. De gronden voor ontslag op staande voet moeten dringend en duidelijk zijn, zoals diefstal, fraude, ernstige insubordinatie of andere ernstige schendingen van de arbeidsovereenkomst. Dit is de zogenaamde 'dringende reden’. Zorg ervoor dat u voldoende bewijs heeft van ernstig verwijtbaar handelen om uw besluit te rechtvaardigen.

2. Meteen juridisch advies inwinnen

Een werknemer op staande voet ontslaan kan juridisch complex zijn. Ontslag op staande voet heeft ernstige gevolgen voor een werknemer en er wordt door rechters kritisch gekeken naar zo’n verregaande stap. Aan de werkgever - en zijn beslissing - worden dan ook hoge eisen gesteld. Zo moet er “onverwijld”, dus snel, overgegaan zijn tot het geven van het ontslag op staande voet. Natuurlijk moet er ook voldoende bewijs voorhanden zijn en er moet bijvoorbeeld gekeken zijn naar de ernstige gevolgen voor de werknemer. Dat allemaal overzien is meestal niet eenvoudig en het is sterk aanbevolen om juridisch advies in te winnen van een gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat, zoals die bij Schravenmade Advocaten. Uw advocaat kan u begeleiden bij het nemen van de juiste stappen en helpen mogelijke valkuilen te vermijden.

3. Informeer de werknemer direct en schriftelijk

Als u besluit om een werknemer op staande voet te ontslaan, dient u dit onmiddellijk en schriftelijk aan de werknemer mede te delen. Onverwijld en direct na de dringende reden. Verstrek duidelijke en specifieke redenen voor het ontslag op staande voet en vermeld dat dit onherroepelijk is. De werkgever krijgt maar één kans om de gronden voor het ontslag op staande voet mee te delen en dat moet dus meteen goed en duidelijk gebeuren.

Het kan een voordeel zijn om geen transitievergoeding te betalen aan de ontslagen werknemer. De transitievergoeding is een financiële vergoeding die normaal gesproken aan een werknemer wordt toegekend bij beëindiging van het dienstverband, maar deze wordt niet verschuldigd in het geval van een ontslag op staande voet. Dit kan een financieel voordeel zijn voor de werkgever omdat de transitievergoeding in sommige gevallen aanzienlijk kan zijn.

4. Wees klaar voor mogelijke juridische gevolgen

Ontslag op staande voet zal bijna altijd leiden tot juridische geschillen. De werknemer krijgt immers geen salaris meer en heeft daarnaast geen recht op een WW-uitkering. Bereid u dus voor op mogelijke vervolgstappen, zoals een rechtszaak, en zorg ervoor dat u alle benodigde documentatie en bewijsmateriaal bewaart.

Houd er rekening mee dat de rechter een billijke vergoeding kan toekennen aan de werknemer. Dit is een financiële compensatie als reactie op een onredelijk of onterecht ontslag, met als doel het leed en de financiële schade van de werknemer te verzachten. De hoogte van de billijke vergoeding wordt bepaald op basis van de specifieke omstandigheden van het geval.

5. Ken de wet en arbeidsovereenkomst

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de toepasselijke wet- en regelgeving, evenals de specifieke voorwaarden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Deze documenten kunnen de rechten en verplichtingen van beide partijen beïnvloeden.
Het ontslaan van een werknemer op staande voet is een ernstige aangelegenheid die zorgvuldig moet worden behandeld. Als werkgever is het van vitaal belang om goed geïnformeerd te zijn en de juiste juridische stappen te volgen. Schravenmade Advocaten staat klaar om u te adviseren en te begeleiden bij dit proces.

Houd er rekening mee dat deze blog alleen bedoeld is voor informatieve doeleinden en geen juridisch advies vervangt. Voor specifieke juridische kwesties met betrekking tot het ontslag van een werknemer op staande voet, raden we u ten zeerste aan om contact op te nemen met een ervaren arbeidsrechtadvocaat. Bij Schravenmade Advocaten begrijpen we de complexiteit van deze situatie en staan we tot uw dienst. Neem vandaag nog contact met ons op voor advies op maat.

ARBEIDSRECHT

Uw werknemer op staande voet ontslaan? Lees hier welke rechten en verantwoordelijkheden u als werkgever hebt

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram