Geplaatst op:2 november 2020

Corona update: NOW 3.0 en definitieve berekening NOW 1.0

Nu we sinds een aantal weken middenin de tweede coronagolf zitten, is er ook weer veel nieuws over de steunmaatregelen van de overheid. De NOW-regeling is  daarvan veruit de bekendste maatregel. Onlangs werd bekend wat de NOW 3.0 gaat inhouden. Schravenmade Advocaten vertelt u er meer over, net als over de mogelijkheid om een definitieve berekening van de NOW 1.0 aan te vragen.  

NOW 3.0 

De NOW 1.0 en 2.0 waren van maart tot en met september van kracht. De NOW 3.0 geldt vanaf 1 oktober 2020, voor een periode van 9 maanden, tot 1 juli 2021. Deze periode wordt opgesplitst in 3 tijdvakken van steeds 3 maanden. 

De voorwaarden om NOW 3.0 aan te kunnen vragen verschillen op een aantal punten ten opzichte van de NOW 2.0: 

  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW gaat in het tweede tijdvak van de NOW 3.0 (vanaf 1 januari 2021) omhoog van 20% naar 30%. 
  • De vergoedingspercentages worden tijdens de NOW 3.0 geleidelijk afgebouwd:  van 80%, naar 70%, naar 60% in het laatste tijdvak. Daarmee wil de overheid  bereiken dat bedrijven en werknemers zich gaan aanpassen aan de huidige economische situatie.  
  • Hier staat de mogelijkheid tegenover om ook de loonsom geleidelijk te laten dalen, met 10%, 15% en 20%, zonder dat dit ten koste gaat van de  loonkostensubsidie. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om uw medewerkers om een loonoffer te vragen of om opengevallen vacatures niet op te vullen.  
  • De korting op de subsidie voor het aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag vervalt in de NOW 3.0. Dit betekent dat u ook kunt reorganiseren zonder dat dit  gevolgen heeft voor de subsidie. U bent daarbij wel verplicht om u in te spannen om met ontslag bedreigde medewerkers van werk naar werk te begeleiden. En let op: de reguliere ontslagbescherming blijft in stand.  
  • Onder de NOW 3.0 wordt in het derde tijdvak (vanaf 1 april 2021) het maximaal te vergoeden loon per werknemer gemaximeerd op eenmaal het dagloon. Onder de NOW 2.0 was dit nog tweemaal het dagloon.

U kunt de NOW 3.0 voor het eerste tijdvak aanvragen vanaf 16 november tot (naar verwachting) 13 december, met terugwerkende kracht tot 1 oktober. U kunt voor elk  tijdvak besluiten of u wel of geen aanvraag doet. U kunt ook een aanvraag doen als u geen gebruik hebt gemaakt van de NOW 1.0 en/of 2.0. 

Definitieve berekening NOW 1.0

Als u NOW 1.0 had aangevraagd, hebt u van het UWV een voorschot van 80% van de te verwachten tegemoetkoming ontvangen. Dit voorschot is gebaseerd op uw geschatte omzetverlies. Inmiddels zijn uw daadwerkelijke omzetverlies en loonsom bekend. Sinds 7 oktober kunt u daarom de definitieve berekening NOW 1.0 aanvragen. 

In de meeste gevallen heeft u tot en met 23 maart 2021 de tijd om deze definitieve berekening aan te vragen. Als u een accountantsverklaring moet meesturen heeft u tot en met 29 juni 2021 de tijd.  

Het UWV probeert uw aanvraag zo spoedig mogelijk te beoordelen. Omdat de berekening complex is en er soms meer onderzoek nodig is, heeft het UWV aangegeven dat u uiterlijk binnen 52 weken bericht ontvangt.  

Als u zeker weet dat de door u ingeschatte omzetdaling correct was, heeft u nog recht op de resterende 20% van de tegemoetkoming. Gelet op de bovengenoemde termijn is het goed om in dat geval de definitieve berekening zo snel mogelijk aan te vragen. 

Is de door u ingeschatte omzetdaling lager uitgevallen? Dan is dat op zich goed nieuws, maar moet u mogelijk een bedrag terugbetalen. Gelet op de huidige omstandigheden kan het dan goed zijn om uw aanvraag uit te stellen tot 23 maart  2021 of (als u een accountantsverklaring moet meesturen) 29 juni 2021.  

Vragen?
Heeft u vragen over de NOW-regelingen? Of over een van de andere  noodmaatregelen? Neem dan gerust contact op, de specialisten ondernemingsrecht van Schravenmade Advocaten staan voor u klaar! 

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram