Geplaatst op:23 maart 2020

Coronacrisis? Op deze maatregelen kunnen ondernemers een beroep doen

Coronacrisis? Op deze maatregelen kunnen ondernemers een beroep doen

Het coronavirus treft ons allemaal, direct of indirect. Op dit moment werkt een groot aantal werknemers thuis, maar dat is helaas niet overal mogelijk. In veel sectoren (horeca, evenementen, cultuur en sportscholen) ligt de bedrijvigheid volledig plat. Strengere maatregelen zijn niet uitgesloten, wellicht gaan winkels die geen levensmiddelen verkopen op korte termijn ook dicht. Op welke maatregelen kunnen ondernemers dan een beroep doen?

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

In een eerder blog schreven wij nog dat u als werkgever in aanmerking kunt komen voor werktijdverkorting. Dat is inmiddels achterhaald. Met de maatregelen die het kabinet op 17 maart heeft genomen is ook een nieuwe (ruimere) regeling voor tegemoetkoming in de loonkosten in het leven geroepen.

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kunnen werkgevers die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze periode kan eenmalig worden verlengd met (maximaal) 3 maanden. De tegemoetkoming is (afhankelijk van het omzetverlies) maximaal 90% van de loonkosten en kan ook met terugwerkende kracht (tot 1 maart 2020) worden aangevraagd. Voorwaarden zijn dat de werkgever 100% van het salaris doorbetaalt en dat het personeel gedurende de subsidieperiode niet op grond van bedrijfseconomische redenen ontslagen wordt. Ook werknemers met een flexibel contract vallen onder de NOW, in tegenstelling tot de regeling voor werktijdverkorting.

De NOW vervangt de regeling voor werktijdverkorting. Alle reeds ingediende aanvragen voor werktijdverkorting worden afgehandeld op basis van de NOW.

Uitstel van belastingen

Daarnaast kunt u de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. U moet dit verzoek schriftelijk onderbouwen. Als de Belastingdienst uw verzoek toewijst, zet het de invordering stop. De beoordeling vindt achteraf plaats, waarbij verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen van belastingen worden geschrapt of teruggedraaid. Ook kunt u de Belastingdienst vragen om een lagere voorlopige aanslag als u verwacht dit jaar minder winst te maken.

De invorderingsrente die normaal gesproken geldt wordt bovendien verlaagd van 4% naar bijna 0%, voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt verlaagd naar 0,01%, met ingang van 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting gaat deze verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten en Garantie Ondernemersfinanciering

Met ingang van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 kunt u met de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is er voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Het garantiebudget in 2020 is € 640 miljoen voor banken en € 25 miljoen voor niet- bancaire financiers. Het maximale krediet is vastgesteld op € 1,5 miljoen euro. U moet deze regeling aanvragen via uw bank.

Ook de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) is verruimd. Met deze verruiming wil het kabinet het MKB en grote ondernemingen helpen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Ook voor deze regeling moet u zich melden bij uw kredietverstrekker.

Compensatieregeling voor direct getroffen ondernemers

Minister Wiebes werkt aan een regeling om ondernemers in branches die direct hard geraakt zijn door de overheidsmaatregelen te compenseren met een eenmalige gift van € 4.000.

ZZP’er? Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Er is ook een regeling voor getroffen ZZP’ers in het leven geroepen, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Zij kunnen via een versnelde procedure 3 maanden inkomensondersteuning krijgen van hun gemeente. Daarbij vullen gemeenten het inkomen aan tot het sociaal minimum (€ 1.500,31 netto per maand). Er vindt geen partner- of vermogenstoets plaats en verstrekte vergoedingen hoeven niet te worden terugbetaald. Daarnaast kunnen ZZP’ers een Tozolening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op, de specialisten ondernemingsrecht van Schravenmade Advocaten staan voor u klaar! Of kijk hier voor aanvullende informatie.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram