Geplaatst op:17 juni 2019

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen komt eraan

Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is al sinds medio 2016 in behandeling bij de Tweede Kamer. Op 10 juni 2019 heeft de Tweede Kamer over het voorstel gedebatteerd, nadat het een tijdje terug op een aantal punten werd gewijzigd. Daarmee komt invoering van deze wet in zicht. Schravenmade Advocaten legt uit wat er gaat veranderen.

Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen: waarom?

Het wetsvoorstel komt nog uit de pen van toenmalig minister Van der Steur en is opgesteld naar aanleiding van een aantal misstanden bij woningbouwcorporaties en (semi)publieke instellingen in de zorg en het onderwijs.

Het voorstel voorziet in meer uniforme regels voor aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders die hun taak onbehoorlijk vervullen. Daarnaast is in het voorstel een tegenstrijdig belang regeling opgenomen, die inhoudt dat bestuurders van een stichting of vereniging niet mogen deelnemen aan de besluitvorming als zij daarbij een tegenstrijdig belang hebben. Ook zijn er in het wetsvoorstel regels opgenomen die het eenvoudiger maken bestuurders en toezichthouders bij stichtingen te ontslaan op het moment dat zij het belang van de stichting ernstig schaden.

Met deze regelingen gelden straks voor alle rechtspersonen (bv’s, nv’s, verenigingen, stichtingen, coöperaties, en onderlinge waarborgmaatschappijen) vrijwel dezelfde regels voor bestuur en toezicht. Voor bv’s en nv’s zal er niet zo veel veranderen. Maar omdat er in de huidige wetgeving voor verenigingen en stichtingen weinig is geregeld gaat er voor deze rechtspersonen wel het nodige veranderen.

Wat wijzigt er voor verenigingen en stichtingen?

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen krijgen verenigingen en stichtingen te maken met de volgende wijzigingen:

  • Bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen moeten zich straks bij het vervullen van hun taak richten op het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie, net als bij bv’s en nv’s.
  • De tegenstrijdig belang regeling die nu al geldt voor bv’s en nv’s geldt straks ook voor verenigingen en stichtingen. Dat betekent dat bestuurders en toezichthouders niet mogen deelnemen aan de besluitvorming over een onderwerp als zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat in strijd is met het belang van de vereniging of stichting. Dit voorkomt dat zij hun persoonlijk belang boven het belang van de stichting of vereniging stellen.
  • Verenigingen en stichtingen mogen straks, net als bv’s en nv’s, een zogenaamde ‘one tier board’ hebben. Een one tier board is een bestuursmodel waarbij zowel bestuurders als toezichthouders in het bestuur zitten. In sectorspecifieke wetgeving kan overigens van deze regel worden afgeweken.
  • Er komt een wettelijke basis voor de Raad van Commissarissen bij verenigingen en stichtingen. Veel verenigingen en stichtingen hebben nu al een Raad van Toezicht en mogen dat orgaan ook zo blijven noemen, maar zij krijgen wel te maken met deze nieuwe regels.
  • Gaat een vereniging of stichting straks failliet? Dan kunnen bestuurders die hun taak onbehoorlijk hebben vervuld daarvoor hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, net als bij bv’s en nv’s. Voor bepaalde verenigingen en stichtingen wordt hierop in het wetsvoorstel een uitzondering gemaakt.
  • Bestuurders en toezichthouders van een stichting kunnen straks eenvoudiger worden ontslagen als zij het belang van de stichting ernstig schaden. De rechter kan het ontslag van de bestuurder niet herstellen. Dat maakt dat stichtingsbestuurders straks minder ontslagbescherming hebben dan reguliere werknemers. Zij hebben wel recht op een billijke vergoeding.

Ingangsdatum Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op dit moment is er nog geen ingangsdatum bekend. Uiteraard zullen wij het wetgevingsproces blijven volgen en u op de hoogte houden van de voortgang. Heeft u in de tussentijd vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op, de specialisten ondernemingsrecht van Schravenmade Advocaten staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram