Fijne vakantie! Wat zijn ook alweer de regels over vakantiedagen?

Geplaatst op:11 juli 2019

Het is zover, de vakantie staat voor de deur. Lekker rustig komende tijd op de zaak. Of misschien iets te rustig? Omdat u het vakantierooster nog niet rond heeft, of er toch wel heel veel mensen last minute vrij willen nemen? Hoe zit het ook alweer met het recht op vakantie? Schravenmade Advocaten legt het u graag uit.

Het aantal vakantiedagen

Op grond van de wet bouwt iedere werknemer 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week op aan vakantie. Werkt iemand 40 uur per week? Dan bouwt hij dus 160 uur (20 dagen) vakantie op. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Daarnaast heeft u nog de mogelijkheid om bovenwettelijke vakantiedagen toe te kennen. Dat kan in de cao zijn geregeld, maar kunt u ook zelf in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement vastleggen.

Wanneer vervallen niet opgenomen vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen vervallen in principe 6 maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen uit 2018 zijn dus onlangs, per 1 juli jongstleden, vervallen. Deze vervaltermijn heeft als doel om werknemers te dwingen op tijd vakantie op te nemen en verlofstuwmeren te voorkomen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen in principe 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn ontstaan. De bovenwettelijke vakantiedagen uit 2018 vervallen dus op 1 januari 2024.

In beide gevallen kunt u schriftelijk met uw werknemers vastleggen dat de vervaltermijn wordt verlengd. Een verkorting van deze termijnen is niet toegestaan.

Wanneer moeten werknemers vakantie aanvragen?

In de wet is niet geregeld hoe ver van tevoren werknemers vakantie moeten aanvragen. Om te voorkomen dat dezelfde mensen ieder jaar als eerste aanspraak maken op een bepaalde periode (de schoolvakanties bijvoorbeeld) kunt u in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement spelregels vastleggen. Zo kunt u uw werknemers vragen hun vakantiewensen voor een bepaalde datum of termijn kenbaar te maken. Ook kunt u in het reglement opnemen dat uw werknemers onderling afspraken moeten maken over de minimale bezetting tijdens vakantieperiodes, voordat zij een verlofaanvraag doen. Daarmee stimuleert u uw werknemers te overleggen en voorkomt u dat u vervelende keuzes moet maken.

Mag een werkgever een verlofverzoek weigeren?

Als werkgever moet u op grond van de wet uw werknemers in de gelegenheid stellen om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Dat betekent dat als de verlofperiode niet in een cao of arbeidsovereenkomst is opgenomen (zoals schoolvakanties bij onderwijzend personeel of de bouwvak) de vakantie wordt vastgesteld conform de wensen van de werknemer. U mag een verlofverzoek dan alleen weigeren als:

  • De werknemer onvoldoende verloftegoed heeft. U moet dan wel met uw werknemer overleggen om te kijken hoe de vakantie wel vormgegeven kan worden.
  • Er gewichtige redenen zijn die zich tegen de aangevraagde vakantie verzetten. Dit moet u op grond van de wet wel binnen twee weken na de verlofaanvraag aangeven, anders ligt de vakantie vast. Van een gewichtige reden is sprake als de vakantie tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt, die niet op een andere manier kan worden opgevangen. U moet in uw afwijzing aangeven waarom er sprake is van gewichtige redenen. Een algemene afwijzing is niet voldoende.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of een andere vraag over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten. Onze specialisten arbeidsrecht staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram