Geplaatst op:5 november 2018

Gaat de kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers nog door?

Het regeerakkoord bevat een maatregel om kleine werkgevers nog maar één jaar te verplichten tot loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer. Op dit voorstel is echter veel kritiek gekomen. Er ligt dan ook nog geen voorstel voor een wetswijziging. De meest recente begroting van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) houdt echter wel rekening met de maatregel.

U bent wettelijk verplicht tot twee jaar loondoorbetaling aan een zieke werknemer. Als het UWV een loonsanctie oplegt, dan betaalt u het loon nog maximaal een jaar langer door. Deze loonsanctie kan worden opgelegd als u zich onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de zieke werknemer. In het eerste jaar betaalt u minimaal 70 procent van het loon, waarbij het wettelijke minimumloon de ondergrens is. In het tweede ziektejaar betaalt u minimaal 70 procent loon door, maar dit mag dan minder zijn dan het minimumloon. Deze loondoorbetaling is ook in de periode van een loonsanctie van toepassing. Een cao kan een hoger percentage aangeven voor de loondoorbetaling. Dat kan bijvoorbeeld 90 of zelfs 100 procent zijn. Daarnaast kan er een hoger minimumloon gelden op basis van een cao.

Kortere loondoorbetaling

Het regeerakkoord van het huidige kabinet geeft aan dat de loondoorbetaling bij ziekte de schop gaat voor kleine werkgevers (maximaal 25 werknemers). Het is onduidelijk of, wanneer en hoe deze wijziging ingaat. De bedoeling is dat kleine werkgevers het loon alleen in het eerste ziektejaar doorbetalen. Het UWV krijgt daarop de verantwoordelijkheid voor de loondoorbetaling in het tweede jaar, inclusief een aantal re-integratieverplichtingen.

Voor de kosten in het tweede ziektejaar komt er een collectieve premie, waaraan alle kleine werkgevers meebetalen. De ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand. De maatregel moet bevorderen dat het mkb meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen. In het regeerakkoord heeft het kabinet aangegeven open te staan voor voorstellen van sociale partners met betrekking tot dit onderwerp.

Kritiek

Het voorstel krijgt echter veel kritiek, ook vanuit het mkb. Een kritiekpunt is bijvoorbeeld dat door de kortere loondoorbetalingsplicht de prikkel bij kleine werkgevers verdwijnt om werknemers gezond te laten werken. Verder zou de re-integratie via UWV in het tweede ziektejaar een belemmering zijn voor de terugkeer van de werknemer op de werkvloer. Daarbij is er twijfel of het uitvoeringsinstituut wel voldoende capaciteit heeft om re-integratietaken van werkgevers over te nemen. UWV heeft deze taken de afgelopen jaren juist afgestoten, en het is de vraag of de uitvoeringsinstantie het extra werk wel aankan.

Andere kritiek is dat de verkorting van de loondoorbetalingsplicht niet voor iedere kleine werkgever voordelig is. Slechts een beperkte groep werkgevers zou profijt hebben van de kortere loondoorbetaling, terwijl veel meer kleine werkgevers een hogere premie moeten gaan betalen.

Reservering

De kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers bleek op Prinsjesdag nog niet uit beeld. De begroting van het ministerie van SZW bevat een reservering voor de maatregel. Voorlopig gelden echter de bestaande wettelijke regels nog steeds.

Gezondheidsbeleid

Of u nu een kleine of grote werkgever bent, u doet er goed aan om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan met een gezondheidsbeleid met maatregelen om zowel de fysieke als mentale belasting van het werk te beperken. Daarmee behaalt u nog extra winst doordat gezonde medewerkers meer gemotiveerd zijn en beter functioneren.

 

Bron: pwnet.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram