Geplaatst op:6 januari 2021

Gerechtshof Amsterdam: limiet aan omvang processtukken

In december 2020 werd bekend dat processtukken in civiele dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures vanaf 1 april 2021 niet meer dan 15 tot 25 pagina’s mogen bevatten. Procesdossiers werden met de tijd steeds dikker en het gerechtshof Amsterdam wil hier een stokje voor steken. Voor nu geldt deze maatregel alleen voor civiele zaken die voor het gerechtshof in Amsterdam komen, maar de verwachting is dat ook andere gerechtshoven op termijn zullen volgen. Om dit te bewerkstelligen, moeten de landelijke procesreglementen worden aangepast.

Waarom is een dik dossier een probleem?

Een dik dossier betekent veel leeswerk voor alle betrokken partijen. Dit komt de behandeltijd van de zaak niet ten goede en de druk op de doorlooptijden bij gerechtshoven is hierdoor groot. Veel van de processtukken zijn herhalingen van andere stukken en bovendien zijn de stukken vaak onnodig lang. In de nieuwsbrief die de afdeling civielrecht van het gerechtshof Amsterdam in december 2020 uitstuurde, lezen we: “Processtukken die kernachtig zijn, zijn in het belang van een goede, zorgvuldige rechtspraak en dus van allen die daarbij betrokken zijn.”

Een bekend fenomeen

Het stellen van limieten als het gaat om de omvang van de processtukken, is geen onbekend fenomeen bij rechtbanken. Zo kent het Hof van Justitie van de Europese Unie al strenge beperkingen voor wat betreft de omvang van de processtukken. Wel geldt daarvoor, net als voor de processtukken die bij het gerechtshof in Amsterdam worden aangedragen, dat een partij in een zeer complexe zaak kan verzoeken om een processtuk met meer pagina’s te mogen indienen.

Ook de rechtbank in Arnhem heeft in 2012 al eens geëxperimenteerd met het verdunnen van de procesdossiers. De omvang van de dagvaarding en de conclusie van antwoord werden gelimiteerd op 15 pagina’s en daartegenover stond de belofte dat de rechtbank binnen zes tot tien weken uitspraak zou doen.

Wat betekent het limiet aan processtukken in de praktijk?

Tot 1 april 2021 verandert er nog weinig en na die datum gaat het voorlopig alleen nog om de processtukken die bij het gerechtshof in Amsterdam worden ingediend. Dient uw zaak bij een ander gerechtshof, dan mag u nog steeds het dossier in zijn volledige omvang overhandigen. Of het slim is om vuistdikke dossiers te overleggen is maar de vraag. Bij processtukken werkt het immers net als bij reguliere teksten: bij veel herhaling en onnodige lange zinnen zal de tekst met minder aandacht gelezen worden.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of wilt u advies? Neem dan gerust contact op, de specialisten van Schravenmade Advocaten staan voor u klaar. 

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram