Geplaatst op:14 februari 2018

Handhaving DBA opnieuw opgeschort

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) blijft tot 1 januari 2020 opgeschort. Maar opdrachtgevers die denken hierdoor te kunnen sjoemelen, moeten op hun tellen passen. Vanaf 1 juli 2018 opent de fiscus de jacht op alle kwaadwillenden.

De handhaving van de zogenoemde wet DBA was eerder al opgeschort na felle kritiek en veel onrust. Veel opdrachtgevers vonden de nieuwe regels onduidelijk, waardoor zzp’ers (opdrachtnemers) inkomsten verloren.

Kwaadwillend onder de DBA

Wanneer is een opdrachtgever volgens de Belastingdienst kwaadwillend? Dat is wanneer hij ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)’, aldus de fiscus.

3 criteria van kwaadwillendheid

De Belastingdienst richt zich nu alleen op de ernstigste gevallen van kwaadwillendheid. Tot 1 juli 2018 blijft dat zo. Maar vanaf 1 juli 2018 handhaaft de fiscus in alle gevallen, wanneer hij de volgende drie criteria allemaal kan bewijzen:

  • een (fictieve) dienstbetrekking
  • evidente schijnzelfstandigheid
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid

Deze handhaving vindt plaats in het kader van de reguliere controles loonheffingen.

Tot 2020 geen boetes

De opschorting betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 2020 geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Onderscheid tussen ZZP en loondienst

Het is de bedoeling dat in 2020 een nieuwe wet de oude vervangt. De omstreden wet DBA was juist bedoeld om een beter onderscheid te kunnen maken tussen zzp’ers en mensen in loondienst, en om verkapte dienstbetrekkingen van zelfstandigen tegen te gaan. Maar er bleven onduidelijkheden omdat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Knelpunten DBA

Of iemand een werknemer is, wordt onder meer bepaald door de vraag of er sprake is van een gezagsrelatie. Er zouden verhalen de ronde doen dat het bijwonen van één vergadering er voor zorgt dat een werkende als werknemer gekwalificeerd wordt, in plaats van als opdrachtnemer.
De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om voor 1 januari 2019 te verduidelijken wat dit begrip – onder de huidige wetgeving – inhoudt. Het kabinet gaat in overleg met de betrokkenen over de knelpunten. De regering belooft nog voor de zomer te zullen toelichten hoe dit begrip wordt verduidelijkt.

Concurrentienadeel

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) wijzen in een brief aan de Tweede Kamer op het concurrentienadeel voor bedrijven die zich aan de regels houden, omdat andere bedrijven ‘handige constructies gebruiken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen’.

Handhaving keihard nodig

In vakbondskringen wordt gemengd gereageerd. “Op zich is het positief dat het kabinet aangeeft meer te willen doen op handhaving van schijnzelfstandigheid ten aanzien van kwaadwillende opdrachtgevers. Dat is ook keihard nodig. Het CNV vreest echter dat ook met deze uitbreiding de handhaving te weinig zal zijn”, stelt voorzitter Maurice Limmen van CNV. Echte handhaving verwacht hij op basis van de aankondigingen pas na 2021.
Bron: pwnet.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram