Geplaatst op:14 november 2023

Het concurrentiebeding: balanceren tussen voordelen en nadelen

Het concurrentiebeding wordt in de steeds veranderende zakenwereld regelmatig gebruikt als een waardevol hulpmiddel ter bescherming van de belangen van bedrijven. Hoewel dit beding werkgevers kan beschermen tegen concurrentie van voormalige werknemers, introduceert het ook beperkingen die van invloed kunnen zijn op de flexibiliteit van werknemers. Het beding kan ook resulteren in hoge kosten voor de werkgever. Wat zijn de voor- en nadelen?  

Het concurrentiebeding: bescherming van bedrijfsbelangen

Het concurrentiebeding stelt bedrijven in staat om hun belangen te beschermen tegen ongewenste concurrentie door voormalige werknemers. Het beding heeft als doel de mogelijkheden van werknemers te beperken om rechtstreeks voor concurrenten te werken of een eigen concurrerende onderneming te starten. Het concurrentiebeding maakt het de concurrentie moeilijk om personeel aan te nemen met kennis van jouw bedrijf, werkwijze, klantenkring of verdienmodel.

Het beding beschermt bedrijfsgeheimen en zorgt tegelijkertijd voor een stabiele relatie tussen werknemers en werkgevers. Het is van belang dat bedrijven een weloverwogen afweging maken bij het toepassen van dit beding, rekeninghoudend met de belangen van zowel de organisatie als de werknemers. Laat u tijdig adviseren en helpen met deze afweging.

Beperkingen voor werknemers: vrijheid versus beperking

Een nadeel van het concurrentiebeding is dat het beperkingen oplegt aan werknemers, wat de vrijheid om te werken waar ze willen en hun carrière zo soepel mogelijk voort te zetten kan beperken. De wetgever vond het onwenselijk als de werknemer beperkt werd, zodat daar wettelijke grenzen aan zijn gesteld. Belangrijk om te weten is, dat de kantonrechter bevoegd is om concurrentiebedingen in te perken, zowel in tijd als geografisch.

De juridische complexiteit

De geldigheid en handhaafbaarheid van het concurrentiebeding zijn afhankelijk van verschillende aspecten, waaronder de geografische reikwijdte en de tijdsduur van de restrictie. 

Als het beding de werknemer ernstig beperkt kan er door de rechter zelfs een vergoeding voor worden toegekend die de werkgever moet betalen. Geen arbeid, maar wel betalen. Dat zal voor de gemiddelde werkgever ook niet de bedoeling zijn. Wat men zou moeten nastreven is een gebalanceerde beperking, zodat de oud-medewerker elders nog genoeg baankansen heeft, maar niet direct bij de grote concurrenten aan de slag gaat.

Gaat de oud-werknemer ondanks het concurrentiebeding over tot het maken van inbreuken? Dan is de vraag wat de oud-werkgever wil. Dwangsommen incasseren? Of de inbreuken zo snel mogelijk laten stoppen? Of beide? Ook hierbij is het van belang om zorgvuldig af te wegen wat de opties zijn en wat de belangen van de werkgever zijn.

Zowel werkgevers als werknemers moeten zich steeds bewust te zijn van de wettelijke beperkingen en vereisten die het concurrentiebeding met zich mee brengt, om zo geschillen en onenigheid te vermijden. Als er toch een geschil mocht ontstaan? Vraag zo spoedig mogelijk deskundig advies.

Een evenwichtige aanpak: redelijke bescherming en flexibiliteit

Een evenwichtige aanpak van het concurrentiebeding houdt rekening met de belangen van zowel werkgevers als werknemers. Het is van belang dat het beding redelijk is eneen serieus doel dient. De belangen van de werkgever moeten op passende wijze beschermd worden, terwijl het beding ook voldoende ruimte moet laten voor de professionele groei en ontwikkeling van werknemers na het einde van de arbeidsovereenkomst. Om de juiste aanpak te kiezen, is het belangrijk om de specifieke omstandigheden van elke zaak goed te bekijken. 

Het concurrentiebeding beschermt bedrijven tegen concurrentie, maar kan ook de vrijheid van werknemers teveel beperken, waarna een rechter het beding in een – ook kostbare – procedure kan inperken, of een vergoeding aan de werknemer kan toekennen. Het is al met al belangrijk dat het beding op een eerlijke manier gebruikt wordt, zodat het bedrijfsbelangen beschermt en de vrijheid van werknemers waarborgt.

Bij Schravenmade Advocaten begrijpen we hoe belangrijk het is om uw bedrijf te beschermen. Onze deskundige advocaten helpen u graag bij het opstellen, handhaven en zo nodig procederen over een concurrentiebeding, zodat u zonder zorgen zaken kunt doen. Neem vandaag nog contact met ons op voor advies op maat.

ARBEIDSRECHT

concurrentiebeding voordelen en nadelen

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram