Geplaatst op:5 januari 2021

Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’

Helaas is discriminatie bij werving en selectie nog steeds aan de orde van de dag. De Nederlandse regering vindt het daarom belangrijk om in de wet vast te leggen hoe aan iedereen op de arbeidsmarkt gelijke kansen kunnen worden geboden. Met het wetsvoorstel ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ moet arbeidsmarktdiscriminatie worden teruggedrongen.

Wijziging van de Arbowet en de Waadi

In het wetsvoorstel is vooral aandacht voor discriminatie tijdens sollicitatieprocedures en discriminatie bij zwangerschap. Ook is uitgewerkt hoe de handhaving hierop door de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet plaatsvinden.

De bedoeling van het wetsvoorstel is niet om een nieuwe wet in het leven te roepen, maar om de reeds bestaande Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) zodanig te wijzigen dat de nieuwe regels hierin opgenomen kunnen worden.

Waarom is nieuwe wetgeving nodig?

In de memorie van toelichting bij de wet kunnen we lezen waarom de wetgever het nodig vindt om nadere regels te stellen. “De realiteit is (…) dat gelijke kansen op de arbeidsmarkt nog lang niet voor iedereen in Nederland vanzelfsprekend zijn; een arbeidsmarkt zonder discriminatie bij werving en selectie is nog geen gemeengoed. Met name voor Nederlanders met een migratieachtergrond en ouderen geldt dat zij discriminatie op de arbeidsmarkt ervaren, ook bij de werving en selectie ten behoeve van vacaturevervulling. (…) De regering is er alles aan gelegen om verboden onderscheid te voorkomen. Uitsluiting van mensen op de arbeidsmarkt gebeurt soms moedwillig. Vaker geldt echter dat sprake is van onbewuste vooroordelen bij bedrijven en organisaties.”

Wat betekent de nieuwe wet voor werkgevers en intermediairs?

Als de nieuwe wet wordt ingevoerd, dan verplicht deze werkgevers met meer dan 25 medewerkers om schriftelijk vast te leggen welke werkwijze zij hanteren als het gaat om het voorkomen van discriminatie bij de werving en selectie van werknemers. Legt de werkgever niet vast hoe hij dit binnen zijn bedrijf regelt, dan riskeert hij een boete van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers geldt geen verplichting om de werkwijze vast te leggen, maar ook voor deze werkgever geldt uiteraard dat hij niet mag discrimineren in het wervings- en selectieproces. Als het vermoeden bestaat dat de werkgever niet heeft nagedacht over zijn werkwijze als het gaat om het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie, dan kan de inspectie ook een werkgever met minder dan 25 arbeidskrachten in dienst alsnog verzoeken om zijn werkwijze schriftelijk vast te leggen.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of wilt u advies? Neem dan gerust contact op, de specialisten van Schravenmade Advocaten staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram