Geplaatst op:12 juli 2019

Hoe de transitievergoeding te berekenen als werknemer geen vast salaris heeft?

De transitievergoeding berekenen bij geen vast salaris van de werknemer, maar variabel loon of wisselend aantal uren per maand. En wat is voorverlenging?

De werkgever moet in principe een transitievergoeding betalen als een dienstverband wordt beëindigd en het dienstverband heeft langer dan twee jaar geduurd. Maar hoe bereken je dat als de werknemer geen vast loon heeft maar steeds wisselende uren werkt? Of een wisselend uurloon heeft?

En wat als die werknemer ook nog eens lang ziek is geweest voor het einde dienstverband?

Voor deze berekening hebben we nodig het aantal dienstjaren en het maandsalaris. 

Standaard uitgangspunt voor het berekenen van het aantal dienstjaren

Een transitievergoeding wordt alleen berekend over hele periodes van zes maanden. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst. En 1/4 maandsalaris per half dienstjaar na die tien jaar.

Uitgangspunten berekenen maandsalaris

Hoe wordt het bruto maandsalaris berekend? En hoe als je geen vast salaris hebt en een wisselend aantal uren per maand werkt?

Bij vaste arbeidsduur wordt het bruto-uurloon vermenigvuldigd met de arbeidsduur (uren) per maand.

Bij een oproepcontract wordt het bruto-uurloon vermenigvuldigd met de gemiddelde arbeidsduur per maand.

Bij stukloon of provisie wordt gekeken naar het gemiddelde loon dat de werknemer per maand heeft ontvangen in de twaalf maanden voordat de arbeidsovereenkomst eindigde.

Bij variabel loon wordt de omvang van het variabele deel van het maandsalaris gebaseerd op het gemiddelde van het variabele maandsalaris in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontslag. Deze periode van twaalf maanden moet worden verlengd in geval van ziekte, verlof of staking, indien de ziekte, verlof of staking één maand of langer heeft geduurd, omdat die periodes niet meetellen. Dit heet voorverlenging. 

Bij het basis bruto maandsalaris moeten nog de volgende elementen worden opgeteld;

  • Een eindejaarsuitkering
  • 13e  maand
  • De vakantiebijslag.
  • Ploegentoeslagen
  • Overwerkvergoedingen
  • Bonussen
  • Winstuitkeringen
  • Variabele eindejaarsuitkeringen

Door een uitspraak van de Hoge Raad over de voorverlening wordt voorkomen dat grote wijzigingen in arbeidsduur te veel invloed hebben op de hoogte van de vergoeding. 

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met de specialisten van Schravenmade Advocaten. Wij beantwoorden ze graag.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram