Geplaatst op:1 juli 2019

Hogere WW-premie voor tijdelijk werk

Met de Wet arbeidsmarkt in balans komt er een nieuw WW-premiestelsel. De oude sectorpremie en de Awf-premie verdwijnen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de WW-premie aangepast naar de aard van het contract.

Huidige WW-premie

Onder de huidige wetgeving betalen werkgevers de eerste zes maanden een premiedifferentiatie met een WW-premie per sector. Na dit eerste halfjaar komt een eventuele WW-uitkering uit het algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Daarom betaalt de werkgever vanaf dat moment een WW-Awf-premie.

In het geval binnen een sector relatief veel WW’s zitten, geldt voor deze sector een hogere sectorpremie. Het huidige kabinet is niet tevreden over de werking van de sectorpremies. De indeling van de sectoren is verouderd en steeds meer bedrijven vallen in meer dan één sector.

WW-premie met de WAB

Als oplossing voor de onvrede over de sector-premie én ter motivering van het aanbieden van vaste contracten (voor onbepaalde tijd) aan werknemers, volgt uit de WAB een laag- en hoog tarief. Het nieuwe WW-premiestelsel regelt dat werkgevers voor werknemers met een vast dienstverband een lage WW-premie betalen en voor medewerkers met een tijdelijk contract moet de hoge WW-premie worden betaald. De hoge premie zal 5% duurder zijn dan de lage premie. Het hoge tarief geldt voor iedereen die geen vast contract heeft (zoals flex-contracten, tijdelijke contracten en 0-urencontracten) en het lage tarief voor medewerkers met een vast contract. Deze premiedifferentiatie naar soort contract vindt voortaan plaats per individuele werkgever. De sectorpremies en de Awf-premie verdwijnen.

Er kan sprake zijn van een herziening van de lage premie. Werkgevers betalen dan met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie. Dat moet fraude en oneigenlijk gebruik van de lage premies tegengaan. Het gaat om diverse situaties waarbij werkgevers het vaste contract op een flexibele manier inzetten, bijvoorbeeld door een werknemer snel te ontslaan of te variëren met arbeidsuren vanwege seizoenswerk.

Uitzondering voor jongeren

Er geldt een uitzondering op het nieuwe WW-premiestelsel voor jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken én voor arbeidsovereenkomsten voor leerwerktrajecten. Voor deze groepen mag de werkgever het lage percentage toepassen. Dit moet werkgevers aanzetten tot opleidingsplekken voor leerlingen in het beroepsonderwijs.

 

Bron: payrollselect.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram