Geplaatst op:19 september 2018

Kabinet: 'Ambitieus plan voor eerlijke arbeidsmarkt'

Een werkgever die fatsoenlijk met zijn werknemers omgaat, ondervindt concurrentienadeel van bedrijven die constructies bedenken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen, zo concludeert het kabinet. De regering kondigt een pakket maatregelen aan voor een eerlijke arbeidsmarkt.

Schijnconstructies met zzp’ers zijn de regering al langere tijd een doorn in het oog. Ook op Prinsjesdag 2018 belooft het kabinet weer om daar maatregelen tegen te nemen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt van een ambitieus programma voor de komende tijd. Hiermee wil het kabinet discussies over mismatches voor eens en voor altijd beslechten en de hoognodige arbeidsmarkthervormingen doorvoeren.

Hoe dat ambitieuze plan er precies uitziet, laat het ministerie nog in het midden. In de memorie van toelichting bij de rijksbegroting staat: “Het maken van nieuwe wetgeving rond zzp is geen eenvoudige opgave. De afgelopen maanden is gestart met de uitwerking van maatregelen. Het kabinet is daarin verder gekomen, maar heeft ook nog werk te verrichten. In de voorgestelde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt aandacht besteed aan de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt."

DBA

Dat wetgeving voor een flexibele arbeidsmarkt geen sinecure is, hebben zelfstandigheden en opdrachtgevers aan den lijve ondervonden met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De wet is dermate onduidelijk dat de handhaving ervan is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020. Alleen degenen die willens en wetens werken met schijnzelfstandigen, lopen het risico op boetes. Werd handhaving eerst nog beperkt tot de meest ernstige gevallen, sinds 1 juli 2018 worden alle kwaadwillenden die tegen de lamp lopen aangepakt door de Belastingdienst. Onder kwaadwillendheid verstaat de Belastingdienst:

  • een (fictieve) dienstbetrekking
  • evidente schijnzelfstandigheid
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Het kabinet kondigt aan in 2019 verder te zullen sleutelen aan maatregelen ter vervanging van de DBA. Vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt wil het kabinet schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen gaan. Daarnaast moet het voor opdrachtgevers en zelfstandigen eindelijk mogelijk worden om aan te geven dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

WAB

Dit najaar wil het kabinet de Wet arbeidsmarkt in balans naar de Tweede Kamer sturen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2020. Hierin wil het kabinet onder andere de mogelijkheden om een flexibele arbeidsovereenkomst aan te gaan verruimen, daar waar de aard van het werk dit vereist. Maar de tijd dat je een flexwerker op een koopje in dienst nam, is volgens het kabinet voorbij. De WW-premie wordt lager voor vaste contacten dan voor flexwerk. De transitievergoeding gaat vanaf de eerste dag in, zodat voor flexibele contracten dezelfde regels gelden als voor een vaste aanstelling. Ook wil het kabinet regels stellen ter voorkoming van permanente beschikbaarheid van werknemers met oproepcontracten. Hiermee wil de regering concurrentie op arbeidsvoorwaarden bij payrolling voorkomen.

Bron: pwnet.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram