Geplaatst op:9 augustus 2021

Mogelijkheid tot het digitaal oprichten van een BV.

Het platform waarmee het binnenkort mogelijk is om digitaal een bv op te richten, is volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) klaar voor gebruik. Echter, het systeem kan voorlopig nog niet worden gebruikt door notarissen omdat de bijbehorende wetgeving nog niet van kracht is.

Via het DOBV-systeem (Digitaal Oprichten van een BV) kan de oprichter online geïdentificeerd worden door de notaris. Daarnaast kan de notaris de oprichter online spreken én kan de oprichtingsakte online worden ondertekend. De Europese richtlijn geeft aan dat het per 1 augustus jl. mogelijk moest zijn om bv's niet alleen fysiek maar ook online op te richten. Echter, deze datum en de bijbehorende wetgeving is met maximaal een jaar uitgesteld.

Er wordt tot op heden dus nog geen gebruik gemaakt van het systeem maar het systeem staat wel al klaar voor als de wetgeving wordt aangepast.

Proefomgeving

De KNB geeft aan dat er momenteel gewerkt wordt aan een proefomgeving waar kandidaat notarissen gebruik van kunnen gaan maken. In deze omgeving kunnen, in het najaar van 2021, de eerste ervaringen worden opgedaan met het platform. Dit biedt ook de kans voor notarissen om het systeem, de verschillende functies, informatie en begeleiding van feedback te voorzien. De KNB zal deze feedback verwerken om er op deze manier voor te zorgen dat de eerste kinderziektes al uit het systeem zijn en dit nog beter aansluit bij de dagelijkse praktijk.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram