Geplaatst op:6 maart 2020

Nog steeds een pensioenbeding in uw arbeidsovereenkomsten? Let dan goed op!

Nog steeds een pensioenbeding in uw arbeidsovereenkomsten? Let dan goed op!

In veel arbeidsovereenkomsten, zeker in die van oudere werknemers die al
langere tijd in dienst zijn, is een zogenaamd pensioenbeding opgenomen. Gelet op de verschuivingen in de AOW- en pensioenleeftijden kan zo’n beding voor de nodige verwarring zorgen. Schravenmade Advocaten legt u uit hoe dit kan én wat u als werkgever kunt doen om verwarring te voorkomen.

Wat is een pensioenbeding?

Een pensioenbeding, ook wel een pensioenontslagbeding genoemd, is een beding dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao. Het regelt dat de arbeidsovereenkomst automatisch (van rechtswege) eindigt als de werknemer een bepaalde leeftijd bereikt. Dit kan zowel de AOW- als de pensioenleeftijd zijn.

Vroeger gingen het pensioen en de AOW vrijwel altijd op hetzelfde moment in, namelijk op het moment dat de werknemer 65 jaar werd. Ging een werknemer eerder met pensioen? Dan spraken we van prepensioen

Tegenwoordig lopen de ingangsdata van de AOW en het pensioen standaard uiteen. Als gevolg van de vergrijzing en de hogere levensverwachting moeten we langer doorwerken. Daarom stijgt de leeftijd waarop werknemers recht krijgen op AOW en pensioen. Maar die leeftijd stijgt niet even hard. Zo is de AOW-leeftijd in 2020 66 jaar en 4 maanden, maar de pensioenrichtleeftijd is in 2020 al 68 jaar.

Verwarring over pensioenontslag

In de praktijk levert dit, zowel bij oudere werknemers als bij werkgevers, nog wel eens verwarring op. Die verwarring wordt een probleem als de werknemer langer wil doorwerken, maar de werkgever het daar niet mee eens is.

Dit probleem speelde in een zaak die in 2019 diende voor het hof in Amsterdam. In die zaak was in de arbeidsovereenkomst een pensioenbeding opgenomen, waarin stond dat het dienstverband van rechtswege zou eindigen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De werkneemster bereikte op 31 mei 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd, de pensioenleeftijd zou op grond van het pensioenreglement pas twee jaar later worden bereikt. Werkneemster wilde nog tot die tijd doorwerken, maar de werkgever wilde dat niet en liet de werkneemster na 31 mei 2018 niet meer toe tot haar werkzaamheden.

In de rechtszaak die volgde stond de vraag centraal wat ‘de pensioengerechtigde leeftijd’ is: de AOW-leeftijd of de pensioenrichtleeftijd, zoals die volgde uit het pensioenreglement. Het hof Amsterdam oordeelde dat met ‘pensioengerechtigde leeftijd’ in de arbeidsovereenkomst de pensioenrichtleeftijd in het pensioenreglement en niet de AOW-gerechtigde leeftijd werd bedoeld. Als gevolg hiervan moest de werkgever de werkneemster alsnog, vanaf 31 mei 2018 tot het moment waarop de
arbeidsovereenkomst rechtsgeldig eindigde, haar loon doorbetalen. Een flinke kostenpost.

Tips voor werkgevers

Op grond van het voorgaande adviseren wij u om te controleren of u nog steeds een pensioenbeding in uw arbeidsovereenkomsten hebt opgenomen. Is dat het geval? Dan adviseren wij u in overleg te treden met uw werknemers en (schriftelijk) af te spreken dat het pensioenbeding komt te vervallen. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat sommige werknemers dat niet willen? Dan is het goed om duidelijke afspraken over de voortzetting van het dienstverband na het bereiken van de AOW-leeftijd te maken. De Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd geeft daarvoor goede mogelijkheden.

Voor nieuwe arbeidsovereenkomsten kunt ervoor kiezen om toch een helder pensioenbeding op te nemen, maar de Wet Werk en Zekerheid geeft u in artikel 7:669 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek een betere mogelijkheid. Dat is een mogelijkheid van een zogenaamde ‘pensioenopzegging’. Daarmee kunt u de arbeidsovereenkomst op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer opzeggen. Daarbij moet u de geldende opzegtermijn in acht nemen, maar u heeft hiervoor geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. U bent ook geen transitievergoeding verschuldigd. Zegt u in zo’n geval niet op? Dan loopt de arbeidsovereenkomst in principe gewoon door. U mag de overeenkomst dan wel op een later moment - wederom met inachtneming van de opzegtermijn - beëindigen. Ook dan heeft u geen toestemming nodig en bent u geen transitievergoeding verschuldigd.

Let wel op: een pensioenopzegging is alleen mogelijk als de arbeidsovereenkomst is afgesloten vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Vragen?

Heeft u oudere werknemers in dienst en heeft u hier vragen over? Of heeft u andere vragen over het arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op, de specialisten arbeidsrecht van Schravenmade Advocaten beantwoorden ze graag.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram