Geplaatst op:23 augustus 2019

Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in

Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. Daarmee komt de inwerkingtreding van deze wet nu echt dichtbij, en wordt het reguliere arbeidsrecht op het merendeel van de ambtenaren van toepassing. Maar wat gaat er precies veranderen? En wat niet? Schravenmade Advocaten legt het u graag uit.

Voor wie geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren niet?

Er zijn ambtenaren die om verschillende redenen, meestal vanwege de aard van hun functie, ook vanaf 1 januari 2020 ‘ambtenaar oude stijl’ blijven. Het gaat dan om:

  • Politieke ambtsdragers, zoals ministers, staatssecretarissen, burgemeesters, wethouders en commissarissen van de koning.
  • Leden van de Hoge Colleges van Staat, zoals leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman.
  • De rechterlijke macht: rechters en officieren van justitie.
  • Leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen.
  • Defensiepersoneel.
  • Politieambtenaren.
  • Notarissen en gerechtsdeurwaarders.

De Wnra is op deze ambtenaren dus niet van toepassing. Zij vallen straks niet onder het reguliere arbeidsrecht en hun rechtspositie blijft dus publiekrechtelijk van aard.

Voor wie geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wel?

De Wnra geldt wel voor de overige ambtenaren die in dienst zijn bij het Rijk, de provincies en gemeenten. Dit zijn ruim 500.000 ambtenaren. Door de Wnra vallen deze ambtenaren vanaf 1 januari 2020 onder het reguliere arbeidsrecht. Daarnaast behouden zij op grond van de nieuwe ambtenarenwet (Ambtenarenwet 2017) wel een ambtenarenstatus. Dat betekent dat zij zich moeten blijven houden aan bepaalde regels die zien op de integriteit van overheidspersoneel. Zij blijven ook gewoon ambtenaar heten.

Een aantal werknemers dat nu al een reguliere arbeidsovereenkomst heeft krijgt straks eveneens diezelfde ambtenarenstatus. Zij zullen straks ook onder de Ambtenarenwet 2017 vallen. Dat komt omdat zij werken bij een werkgever die op grond van de Ambtenarenwet 2017 als overheidswerkgever wordt gezien. Denk daarbij onder meer aan de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Financiële Markten, het UWV, DNB en de Autoriteit Consument en Markt.

Wat verandert er?

Door de Wnra vallen de meeste ambtenaren vanaf 1 januari 2020 dus onder het reguliere arbeidsrecht. Dit betekent dat de regels die gelden voor private werkgevers en werknemers (uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) ook op ambtenaren van toepassing worden. En dat betekent weer dat ambtenaren per 1 januari 2020 hun aanstelling verliezen en in plaats daarvan een arbeidsovereenkomst krijgen. Dit gebeurt automatisch.

Daarnaast wordt het reguliere cao-recht en het reguliere ontslagrecht ook op ambtenaren van toepassing. Zo moet een ontslagbeslissing straks van tevoren worden getoetst, hebben ambtenaren bij beëindiging van hun arbeidsovereenkomst straks ook recht op een transitievergoeding en staat er geen bezwaar en beroep meer open tegen een beslissing (voorheen besluit) van de overheidswerkgever.

De arbeidsvoorwaarden van ambtenaren veranderen overigens niet met de inwerkingtreding van de Wnra. Ook bestaande beslissingen, toezeggingen en afspraken blijven gewoon van kracht.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of een andere vraag over het ambtenaren- of arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten. Onze specialisten staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

wnra

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram