Geplaatst op:19 april 2016

Overeenkomst voor onbepaalde tijd

De wijze waarop een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd zijn al eerder genoemd:

  • beëindiging met wederzijds goedvinden
  • opzegging van de arbeidsovereenkomst nadat een ontslagvergunning is afgegeven door het UWV Werkbedrijf
  • ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter
  • ontslag op staande voet

De laatste jaren kiezen werkgevers steeds vaker voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter en de beëindiging met wederzijds goedvinden. Het voordeel van een procedure bij de Kantonrechter is de snelheid ervan. Bovendien is de werkgever niet gebonden aan opzegtermijnen of opzegverboden.
Kiest een werkgever niet voor ontbinding, maar voor opzegging van de arbeidsovereenkomst dan zal hij eerst een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV Werkbedrijf. Deze procedure neemt ongeveer tussen de 4 en 9 weken in beslag. Vervolgens moet de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn. De opzegtermijn is minimaal 1 maand en kan maximaal 4 maanden zijn.
De Wet voorziet in een regeling voor de opzegtermijnen. Afhankelijk van de duur van het dienstverband geldt in beginsel een maximale opzegtermijn van 4 maanden voor de werkgever:
Duur dienstverband
1 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
Meer dan 15 jaar
Opzegtermijn werkgever
1 maand
2 maanden
3 maanden
4 maanden
Opzegtermijn werknemer
1 maand
1 maand
1 maand
1 maand
Bij faillissement
1 maand
6 weken
6 weken
6 weken

Regels

Wanneer een werkgever een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf krijgt kan hij 1 maand van de opzegtermijn aftrekken behalve wanneer deze slechts 1 maand bedraagt. Voor de werknemer geldt in beginsel een opzegtermijn van 1 maand. Als uitgangspunt geldt dat tegen het einde van de kalendermaand wordt opgezegd. Opzegging tegen een andere dag is alleen toegelaten indien dit schriftelijk is overeengekomen.
Werkgever en werknemer mogen de opzegtermijn schriftelijk verlengen tot maximaal 6 maanden voor de werknemer, maar dan moet de opzegtermijn voor de werkgever ten minste het dubbele bedragen.
Mocht u vragen hebben over de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan kunt u altijd contact op nemen met een van onze advocaten.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram