Overeenkomst voor onbepaalde tijd

Geplaatst op:19 april 2016

De wijze waarop een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd zijn al eerder genoemd:

  • beëindiging met wederzijds goedvinden
  • opzegging van de arbeidsovereenkomst nadat een ontslagvergunning is afgegeven door het UWV Werkbedrijf
  • ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter
  • ontslag op staande voet

De laatste jaren kiezen werkgevers steeds vaker voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter en de beëindiging met wederzijds goedvinden. Het voordeel van een procedure bij de Kantonrechter is de snelheid ervan. Bovendien is de werkgever niet gebonden aan opzegtermijnen of opzegverboden.
Kiest een werkgever niet voor ontbinding, maar voor opzegging van de arbeidsovereenkomst dan zal hij eerst een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV Werkbedrijf. Deze procedure neemt ongeveer tussen de 4 en 9 weken in beslag. Vervolgens moet de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn. De opzegtermijn is minimaal 1 maand en kan maximaal 4 maanden zijn.
De Wet voorziet in een regeling voor de opzegtermijnen. Afhankelijk van de duur van het dienstverband geldt in beginsel een maximale opzegtermijn van 4 maanden voor de werkgever:
[vc_row][vc_column width="1/4"]
Duur dienstverband
1 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
Meer dan 15 jaar
[/vc_column][vc_column width="1/4"]
Opzegtermijn werkgever
1 maand
2 maanden
3 maanden
4 maanden
[/vc_column][vc_column width="1/4"]
Opzegtermijn werknemer
1 maand
1 maand
1 maand
1 maand
[/vc_column][vc_column width="1/4"]
Bij faillissement
1 maand
6 weken
6 weken
6 weken
[/vc_column][/vc_row]

Regels

Wanneer een werkgever een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf krijgt kan hij 1 maand van de opzegtermijn aftrekken behalve wanneer deze slechts 1 maand bedraagt. Voor de werknemer geldt in beginsel een opzegtermijn van 1 maand. Als uitgangspunt geldt dat tegen het einde van de kalendermaand wordt opgezegd. Opzegging tegen een andere dag is alleen toegelaten indien dit schriftelijk is overeengekomen.
Werkgever en werknemer mogen de opzegtermijn schriftelijk verlengen tot maximaal 6 maanden voor de werknemer, maar dan moet de opzegtermijn voor de werkgever ten minste het dubbele bedragen.
Mocht u vragen hebben over de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan kunt u altijd contact op nemen met een van onze advocaten.

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram