Geplaatst op:6 mei 2021

Tegemoetkoming NOvA in limitering processtukken

In onze blog van 6 januari 2021 vertelden we u dat het gerechtshof Amsterdam per 1 april 2021 een limiet stelt aan de omvang van processtukken. We konden toen nog niet vermoeden dat deze regel per 1 april 2021 niet alleen in Amsterdam, maar voor alle civiele afdelingen van gerechtshoven in Nederland zou gaan gelden. Nadat de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) gepikeerd reageerde op de nieuwe maatregel, besloot de Rechtspraak om de NOvA deels tegemoet te komen.

Kernachtige processtukken

Kernachtige processtukken zijn in het belang van alle partijen. Minder omvangrijke processtukken komen niet alleen de doorlooptijden ten goede, ze zorgen ook voor een zorgvuldiger proces. De Rechtspraak legt op haar website uit waarom de limieten worden ingevoerd: ‘Het risico bestaat dat het gerechtshof belangrijke details over het hoofd ziet of de stukken anders uitlegt dan partijen.’ Per 1 april 2021 geldt dan ook de limiet van 15-25 pagina’s, afhankelijk van het soort processtuk.

NOvA: huidige maatregel juridisch niet mogelijk

Nadat de Nederlandse Orde van Advocaten hoorde van de maatregel, heeft ze onder meer de adviescommissies burgerlijk procesrecht en intellectuele eigendom gevraagd om hierover te adviseren. De adviescommissies geven aan dat ze begrijpen dat de Rechtspraak de doorlooptijd van hogerberoepszaken wil verkorten, maar dat de huidige maatregel juridisch niet mogelijk is. Volgens de NOvA ‘staat de maatregel op gespannen voet met de wet en de fundamentele beginselen van procesrecht.’ Ook neemt de NOvA het de Rechtspraak bovendien kwalijk dat ze niet is betrokken bij de besluitvorming rond de limitering.

Tegemoetkoming Rechtspraak

Alhoewel de NOvA verzocht om opschorting zolang de noodzaak van de maatregel niet onderzocht is, besloot de Rechtspraak bij het standpunt te blijven en blijft de maatregel onverminderd van kracht. ‘Het probleem waar de nieuwe regels een reactie op zijn is duidelijk en vraagt om regie op de lengte van processtukken,’ lezen we op de website.

Wel kunnen advocaten het gerechtshof verzoeken om een aanvullend stuk in te dienen, als blijkt dat het maximale aantal pagina’s niet volstaat. Het moet dan gaan om een zogenoemde complexe zaak. Krijgt de advocaat geen of slechts deels toestemming om een langer stuk in te dienen, dan kan hij een verzoek indienen om de punten die onvoldoende in het processtuk naar voren komen in een aanvullend stuk nader te bespreken.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u advies over lengte van processtukken? Neemt u dan gerust contact op met de specialisten van Schravenmade Advocaten.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram